Sätta i batteriet
Sätta i batteriet

Sätta i batteriet

I det här avsnittet beskrivs hur du sätter batteriet i surfplattan.
Användarmodifiering av enheten som etiketter, inventariemärkning, graveringar, dekaler, osv., särskilt i batterifacket, kan äventyra enhetens eller tillbehörens avsedda prestanda. Prestandanivåer som exempelvis inkapsling (IP), stöttålighet (fall), funktionalitet, temperaturbeständighet osv. kan påverkas. ANVÄND INTE etiketter, inventariemärkningar, graveringar, dekaler osv. i batterifacket.
  1. Sätt i batteriet, undersidan först, i batterifacket på baksidan av enheten.
    sätta i batteriet
  2. Tryck ned batteriet i facket tills frigöringsspärrarna snäpper på plats.