Läser NFC-kort
Läser NFC-kort

Läser NFC-kort

Surfplattan har stöd för läsning av NFC-kort. NFC-antennen sitter på surfplattans baksida under NFC-logotypen.
För NFC-kortet mot antennen med ett NFC-kompatibelt program öppet. Beroende på program hörs en ljudsignal eller visas en bildsignal när kortet är avläst.