Ladda enheten
Ladda enheten

Ladda enheten

Innan du använder surfplattan för första gången ska du ansluta den till en extern strömkälla för att ladda batteriet.
Du behöver inte ladda en batterifri surfplatta.
Håll surfplattan ansluten till den externa strömkällan tills den är fulladdad. Indikatorlampan för laddning lyser grönt när surfplattan är fulladdad. Du kan använda surfplattan medan den laddas.
Ladda huvudbatteriet genom att ansluta laddningstillbehöret till lämplig strömkälla.
Sätt i enheten i dockan eller anslut USB-laddaren. Enheten slås på och börjar laddas. Indikatorlampan för laddning/avisering blinkar gult vid laddning, och lyser med fast grönt sken när den är fulladdad.
Batteriet laddas från helt urladdat till 90 % på ungefär 3,5 timmar och från helt urladdat till 100 % på ungefär 4,5 timmar. I många fall ger laddningen till 90 % gott om laddning för daglig användning. En fullständig 100 % laddning räcker i cirka 14 timmars användning. För bästa resultat vid laddning ska du endast använda laddningstillbehör och batterier från Zebra. Ladda batterierna i rumstemperatur med enheten i viloläge.