Laddningstemperatur
Laddningstemperatur

Laddningstemperatur

Ladda batterierna i rumstemperatur.
Ladda batterierna i en temperatur mellan 5 °C och 40 °C. Enheten utför alltid batteriladdning på ett säkert och intelligent sätt. Vid högre temperaturer (till exempel cirka +37 °C) kan enheten under korta tidsperioder växla mellan att aktivera och inaktivera batteriladdning för att hålla batteriet vid acceptabel temperatur. Indikatorlampan på enheten visar att laddning har avaktiverats tillfälligt på grund av onormal temperatur.