Skanna med den interna skannern
Skanna med den interna skannern

Skanna med den interna skannern

Använd den interna bildbehandlaren för att läsa in streckkodsdata.
Det krävs en app med avläsningsfunktioner för att läsa streckkoden. Enheten är utrustad med appen DataWedge, som gör det möjligt för användaren att aktivera skannern för att avkoda streckkodsdata och visa streckkodens innehåll.
  1. Kontrollera att ett program är öppet på enheten och att textfältet är i fokus (textmarkör i textfältet).
  2. Rikta enhetens avläsare mot en streckkod.
  3. Tryck och håll in Scan button (avläsningsknappen).
    Siktpunkten med belysning tänds för att underlätta inriktningen.
  4. Kontrollera att streckkoden befinner sig inom det område som bildas av avläsningsmönstret. Riktpunkten används för bättre sikt i starkt ljus.
    En ljudsignal avges som standard för att ange att streckkoden avkodats korrekt.
  5. Avlästa data visas i textfältet.