Skanna med kamera
Skanna med kamera

Skanna med kamera

Använd kameran för att läsa in streckkodsdata.
Det krävs en app med avläsningsfunktioner för att läsa streckkoden. Enheten är utrustad med appen DataWedge, som gör det möjligt för användaren att aktivera skannern för att avkoda streckkodsdata och visa streckkodens innehåll.
  1. Kontrollera att appen är öppen på enheten och att textfältet är i fokus (textmarkören i textfältet).
  2. Rikta kameran mot en streckkod.
  3. Tryck och håll in Scan button (avläsningsknappen). Som standard visas ett förhandsgranskningsfönster på skärmen.
  4. Flytta enheten tills streckkoden visas på skärmen.
  5. En ljudsignal talar om som standard att streckkoden har avkodats.
  6. Avlästa data visas i textfältet.