Pili Değiştirme
Pili Değiştirme

Pili Değiştirme

Bu bölümde, cihazdaki pilin nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır.
 1. Her iki birincil pil serbest bırakma mandalına bastırın.
  Pil hafifçe yerinden çıkar. Çalışırken Değiştirme modundayken pili çıkardığınızda ekran kapanır ve cihaz düşük güç durumuna geçer. Cihaz, RAM verilerini yaklaşık 5 dakika boyunca tutar. Bellek sürekliliğini korumak için pili 5 dakika içerisinde değiştirin.
 2. Pilin yanlarındaki ikincil pil serbest bırakma mandallarına bastırın.
 3. Pili, pil yuvasından çıkarın.
 4. Pili, pil yuvasına hizalayın.
 5. Pili, pil yuvasına itin.
 6. Pili, pil bölmesine kuvvetlice bastırın.
  Cihazın yan kısımlarındaki her iki pil serbest bırakma mandalının ilk konumlarına geri döndüğünden emin olun. Her iki pil serbest bırakma mandalının ilk konumlarına geri döndüğünü ve pilin yerine kilitlendiğini belirten bir klik sesi duyarsınız.
 7. Power
  (Güç) düğmesine basarak cihazı açın.