Pili Takma
Pili Takma

Pili Takma

Bu bölümde, cihaza nasıl pil takılacağı açıklanmaktadır.
  1. Pili, pil yuvasına hizalayın.
  2. Pili, pil yuvasına itin.
  3. Pili, pil bölmesine kuvvetlice bastırın.
    Cihazın yan kısımlarındaki her iki pil serbest bırakma mandalının ilk konumlarına geri döndüğünden emin olun. Her iki pil serbest bırakma mandalının ilk konumlarına geri döndüğünü ve pilin yerine kilitlendiğini belirten bir klik sesi duyulur.
  4. Power
    (Güç) düğmesine basarak cihazı açın.