Şarj Etme Sıcaklığı
Şarj Etme Sıcaklığı

Şarj Etme Sıcaklığı

Pilleri 5°C - 40°C (41°F - 104°F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Cihaz veya şarj ünitesi, pil şarj etme işlemini daima güvenli ve akıllı bir şekilde gerçekleştirir. Daha yüksek sıcaklıklarda [ör. yaklaşık 37°C (98°F)] ise cihaz veya şarj ünitesi, pili kabul edilebilir sıcaklıklarda tutmak için kısa süreliğine pil şarj işlemini bir etkinleştirip bir devre dışı bırakabilir. Cihaz ve şarj ünitesi, şarj işleminin anormal sıcaklıklar nedeniyle devre dışı bırakılması durumunda ilgili LED'i aracılığıyla bildirimde bulunur.