Pili Değiştirme
Pili Değiştirme
View content for :
Product:

Pili Değiştirme

HC20 ve HC50
cihazlarında pili değiştirme.
Özellikle pil bölmesine etiket, öğe etiketi, gravür, çıkartma vb. uygulanarak cihazın değiştirilmesi, cihaz ya da aksesuardan hedeflenen performansın alınmamasına yol açabilir. Sızdırmazlık [Giriş Koruması (IP)], darbe performansı (düşme ve yuvarlanma), işlevsellik ve ısıya dayanıklılık gibi performans düzeyleri bu durumdan etkilenebilir. Pil bölmesine gravür, etiket, öğe etiketi ve çıkartma vb. UYGULAMAYIN.
Pili değiştirirken microSD kartı takmayın veya çıkarmayın.
 1. Menü görünene kadar Güç düğmesine basın.
 2. Power Off
  (Kapat) düğmesine dokunun.
 3. El kayışı takılıysa el kayışını çıkarın.
 4. İki mandalı aşağı doğru bastırın.
  mandalları aşağı doğru bastırın
 5. Pili çekerken mandalların altına parmaklarınızı sokmaya çalışmayın. Mandallar hasar görebilir.
  mandalları kaldırmayın
 6. Mandalları aşağı bastırırken, iki mandalı cihazın ortasına doğru bastırın. Pili serbest bırakmak için mandallar tamamen bastırılmalıdır.
  mandalları içeri doğru bastırın
 7. Cihazdaki pili kaldırın.
 8. Yedek pili önce alt tarafı girecek şekilde cihazın arkasındaki pil bölmesine takın.
  pili takma
 9. Pili, pil serbest bırakma tırnakları yerine oturana kadar aşağıya bastırın.
 10. Gerekirse el kayışını değiştirin.
 11. Cihazı açmak için Güç düğmesine basın.