eSIM'i etkinleştirme
eSIM'i etkinleştirme
View content for :
Product:

eSIM'i etkinleştirme

TC27 bir SIM kart, bir eSIM veya her ikisini de kullanabilir. Mesajlaşma veya arama gibi hangi işlem için hangi SIM'in kullanılacağını seçebilirsiniz. Kullanmadan önce eSIM'i etkinleştirmeniz gerekir.
eSIM eklemeden önce, eSIM servisini ve etkinleştirme kodunu veya QR kodunu almak için operatörünüzle iletişime geçin.
Bir eSIM'i etkinleştirmek için:
 1. Cihazda, takılı bir SIM kart ile Wi-Fi veya hücresel veri yoluyla internet bağlantısı kurun.
 2. Settings (Ayarlar)
  bölümüne gidin.
 3. Network & internet (Ağ ve internet)
  Mobile Networks (Mobil Ağlar)
  öğelerine dokunun.
 4. SIM kart zaten takılıysa
  SIMs (SIM'ler)
  öğesinin yanındaki
  +
  öğesine dokunun veya takılı SIM kart yoksa
  SIMs (SIM'ler)
  öğesine dokunun.
  Mobile network (Mobil ağ)
  ekranı görüntülenir.
 5. Etkinleştirme kodunu girmek için
  MANUAL CODE ENTRY (MANUEL KOD GİRİŞİ)
  öğesini seçin veya eSIM profilini indirmek üzere QR kodunu taramak için
  SCAN (TARA)
  öğesine dokunun.
  Confirmation!!! (Onay!!!)
  iletişim kutusu görüntülenir.
 6. OK (TAMAM)
  öğesine dokunun.
 7. Etkinleştirme kodunu girin veya QR kodunu tarayın.
 8. NEXT (İLERİ)
  öğesine dokunun.
  Downloading a profile (Bir profil indiriliyor)
  mesajının ardından
  Use Network Name? (Ağ Adı Kullanılsın mı?)
  mesajı görüntülenir.
 9. ACTIVATE (ETKİNLEŞTİR)
  öğesine dokunun.
 10. Done
  (Tamam) öğesine dokunun.
  eSIM artık etkindir.