Dahili Görüntüleyici ile Tarama
Dahili Görüntüleyici ile Tarama

Dahili Görüntüleyici ile Tarama

Barkod verilerini almak için dahili görüntüleyiciyi kullanın.
Bir barkodu veya QR kodu okumak için tarama özellikli bir uygulama gerekir. Cihaz; görüntüleyiciyi etkinleştirmenizi, barkod/QR kodu verilerinin kodunu çözmenizi ve barkod içeriğini görüntülemenizi sağlayan DataWedge Demonstration (DWDemo) uygulamasını içerir.
SE55, bir yeşil tire-nokta-tire hedefleyici görüntüler. SE4720, kırmızı bir nokta hedefleyici görüntüler.
 1. Cihazda bir uygulamanın açık ve metin alanının odakta olduğundan (metin imleci, metin alanında olmalıdır) emin olun.
 2. Cihazın üst kısmındaki çıkış penceresini bir barkoda veya kare koda doğrultun.
  Bir barkod taramasını gösteren resim.
 3. Tarama düğmesini basılı tutun.
  Cihaz hedefleme modelini yansıtır.
 4. Barkodun veya QR kodun, hedefleme modelinin oluşturduğu alanın içinde olduğundan emin olun.
  Hedefleme Modelleri
  SE55
  SE4720
  SE55 hedefleme modelini gösteren resim.
  SE4720 hedefleme modeli.
  Birden Fazla Barkodla Seçim Listesi Modunda Hedefleme Modelleri
  SE55
  SE4720
  SE55 yeşil tire, nokta, tire taramasını gösteren resim.
  SE4720 kırmızı nokta taramasını gösteren resim.
  Cihaz, Seçim Listesi modundayken, artı işaretinin oluşturduğu alan barkoda/QR koduna dokunana kadar barkodu/QR kodu okumaz.
  Veri Alma LED ışığı, barkodun veya kare kodun başarıyla okunduğunu belirtmek için varsayılan olarak yeşile döner ve cihaz bir bip sesi verir.
 5. Tarama düğmesini bırakın.
  Cihaz, metin alanında barkod veya kare kod verilerini görüntüler.