c-tc73-tc78-Battery-Safety-Guidelines
Pil Güvenlik Yönergeleri

Pil Güvenlik Yönergeleri

Cihazı güvenli bir şekilde kullanmak için pil yönergelerine uymanız gerekir.
 • Birimlerin şarj edildiği alanda toz, kir, yanıcı veya kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Cihaz ticari olmayan bir ortamda şarj edilirken son derece dikkatli olunmalıdır.
 • Bu kılavuzda yer alan pili kullanma, saklama ve şarj etme yönergelerine uyun.
 • Hatalı pil kullanımı yangına, patlamaya veya başka tehlikelere yol açabilir.
 • Mobil cihazın pilini şarj etmek için pil ve şarj cihazı ortam sıcaklıklarının 0°C ile 50°C (32°F ile 122°F) arasında olması gerekir.
 • Zebra marka olmayan piller ve şarj cihazları dahil olmak üzere uyumlu olmayan pilleri ve şarj cihazlarını kullanmayın. Uyumlu olmayan pil veya şarj cihazı kullanımı yangına, patlamaya, sızıntıya veya başka türde bir riske neden olabilir. Bir pilin veya şarj cihazının uyumluluğuna ilişkin sorunuz varsa Küresel Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
 • Şarj kaynağı olarak USB bağlantı noktası kullanan cihazlarda, cihaz yalnızca USB-IF logosu olan veya USB-IF uyumluluk programını tamamlayan ürünlere bağlanmalıdır.
 • Pili parçalarına ayırmayın, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, biçimini bozmayın, delmeyin veya parçalamayın.
 • Pille çalışan bir cihazın sert bir yüzeye düşmesiyle oluşan şiddetli darbe pilin aşırı ısınmasına yol açabilir.
 • Pile kısa devre yaptırmayın, metal veya iletken nesnelerin pil uçlarına temas etmesine izin vermeyin.
 • Pilde değişiklik yapmayın, yeniden üretim için kullanmayın, pilin içine yabancı nesneler sokmaya çalışmayın, pili suya ya da başka sıvılara daldırmayın ya da yangına, patlamaya veya başka tehlikelere maruz bırakmayın.
 • Ekipmanı, park etmiş bir aracın içi veya bir radyatör ya da başka bir ısı kaynağının yanı gibi çok ısınabileceği yerlerde bırakmayın veya bu tür yerlerde saklamayın. Pili mikrodalga fırına veya kurutucuya koymayın.
 • Pil, çocuklar tarafından yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır.
 • Kullanılmış şarj edilebilir pilleri atarken lütfen yerel düzenlemelere uyun.
 • Pilleri ateşe atmayın.
 • Pil yutulursa derhal doktorunuza başvurun.
 • Pilin sızıntı yapması durumunda, sıvının deriniz veya gözlerinizle temas etmesine izin vermeyin. Temas durumunda, etkilenen alanı 15 dakika boyunca suyla yıkayın ve doktorunuza danışın.
 • Donanımınızın veya pilinizin zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız incelenmesini talep etmek için Müşteri Desteği ile iletişim kurun.