Pili Takma
Pili Takma

Pili Takma

Pili takmak için:
  1. Pili RS6100 üzerinde hizalayın ve pil bölmesine takın.
  2. Pili tamamen kilitleme yuvasına kaydırın.
  3. Pil serbest bırakma mandalının RS6100'e tamamen takıldığından klik sesinin duyulmasıyla emin olana kadar pili RS6100'ün içine doğru sert bir şekilde bastırın.
Fabrikadan gelen yeni piller, koruma amacıyla Gönderim Kipinde teslim edilir ve pilin etkinleştirilmesi için bir şarj cihazına (şarj ünitesi veya pil şarj cihazı) takılması gerekir.