Bilek Aparatı Mekanizmasını Çıkarma
Bilek Aparatı Mekanizmasını Çıkarma

Bilek Aparatı Mekanizmasını Çıkarma

Şarj etmek için göbeği ve kabuğu bilek aparatı mekanizmasından çıkarın. Şarj işleminden sonra göbeği ve kabuğu mekanizmaya geri takın.
  1. Bilek aparatı serbest bırakma tırnağına (3) basın.
  2. Cihazı, önce alt kısmı olacak şekilde bilek aparatı tutucusundan kaldırın.
    Bilek Aparatı Kilitleme Tırnakları
    Kilitleme tırnakları (2) kilitleme yuvalarından (1) kaldırılır.
  3. Kabuktaki göbeği bilek aparatı mekanizmasından çıkarın.
  4. Göbeği (2) kabuktan (3) çıkarmak için kabuk serbest bırakma tırnağına (1) basın ve göbeği kabuktan (3) uzağa doğru kaydırın.
    Göbeği Kabuktan Çıkarma