Şarj Etme Sıcaklığı
Şarj Etme Sıcaklığı

Şarj Etme Sıcaklığı

Pilleri, 2°C ve 46°C (35,6°F ve 114,8°F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Cihaz veya istasyon, pil şarj işlemini daima güvenli ve akıllı bir şekilde gerçekleştirir. Daha yüksek sıcaklıklarda [ör. yaklaşık 37°C (98°F)] ise cihaz veya şarj istasyonu, pili kabul edilebilir sıcaklıklarda tutmak için kısa süreliğine pil şarj işlemini etkinleştirip devre dışı bırakabilir. Cihaz ve istasyon, şarj işleminin anormal sıcaklıklar nedeniyle devre dışı bırakılması durumunda ilgili LED'i aracılığıyla bildirimde bulunur.