Bilek Aparatı Mekanizmasını Takma
Bilek Aparatı Mekanizmasını Takma

Bilek Aparatı Mekanizmasını Takma

Bilek aparatı mekanizması, operatörün cihazı bilek üzerine takmasını sağlar. Pili şarj ettikten sonra cihazı bilek aparatı mekanizmasına geri takın.
Göbeği kabuğa yerleştirmeden önce pili göbeğe takın.
  1. Bilek aparatı kabuk serbest bırakma tırnağı yerine oturana kadar göbeği (1) bilek aparatı kabuğuna (2) kaydırın.
    Göbeği bilek aparatı kabuğuna kaydırma
  2. Cihazı, önce üst kısmı girecek şekilde bilek aparatı tutucusuna takın.
    Göbek ve Kabuğu Bilek Aparatına Takma
  3. Bilek aparatı serbest bırakma tırnağına (3) ve cihaza, kilitleme tırnakları (2) kilitleme yuvalarına (1) kayana kadar aynı anda aşağı doğru bastırın.
    Bilek Aparatı Kilitleme Tırnakları