Boyutlar
Boyutlar

Boyutlar

Bu bölümde harici yazıcı boyutları verilmektedir. Tüm boyutlar milimetre (mm) cinsindedir.
Yazıcının, pil tabanı ve pil takılı olduğundaki boyutları aşağıdaki iki görüntüde gösterilmiştir. Tüm boyutlar milimetre (mm) cinsindedir.
1
Üst montaj deliği
2
Donanım sıfırlama erişimi (montaj plakası veya yüzeyinde 20-25 mm delik bulunur)
3
Alt montaj deliği
Yazıcıyı tabana monte etmek için YALNIZCA maksimum 5 mm delik derinliğine sahip M3 diş açan vida kullanın.
Yazıcı tabanındaki lastik ayakları ÇIKARMAYIN. Bu, yazıcının aşırı ısınmasına neden olabilir.