Kesiciyi Takma
Kesiciyi Takma

Kesiciyi Takma

Kesici modülü takılmadan önce standart çerçeve çıkarılmalıdır.
  1. Kesici modülü ve yazıcıyı sağ tarafı yukarıda olacak şekilde yerleştirin. Modülün üstü, üst kapağın altına denk gelmelidir. Modülü ortalayın ve yazıcının önüne doğru iterek durana kadar kaydırın.
  2. Yazıcıyı ters çevirin ve modülü iki vidayla yazıcıya takın.