Yazıcı Bağlantı Modüllerini Çıkarma
Yazıcı Bağlantı Modüllerini Çıkarma

Yazıcı Bağlantı Modüllerini Çıkarma

Bağlantı modülleri, yazıcı donanımını yeniden yapılandırmak veya onarmak için çıkarılabilir.
Genel bir uygulama olarak, bağlantı modüllerini çıkarıp değiştirmemeniz gerekir. Bu normal yazıcı işlemlerinin bir parçası değildir.
Modülleri çıkarmanız gerekiyorsa:
  1. Ethernet veya seri arabirim kablosunu yazıcıdan çıkarın.
  2. Parmak ucunuzla kapı üstüne bastırıp mandalı açarak modül erişim kapısını çıkarın. Kapıyı çekin ve aşağı doğru çıkarın.
  3. Arabirim kablosunu yeniden bağlantı modülüne takın ve kabloyu sabitleyin.
  4. Bağlantı modülüne takılan arabirim kablosunu hafifçe çekin. Modülü yavaşça yazıcıdan dışarı çıkarın.
  5. Farklı bir bağlantı modülü takın ya da bağlantı modülünün erişim kapısını geri takın. Bunu erişim açıklığının alt kenarı ile hizalayın ve yerine oturtmak için çevirin.