Seri Portu Arabirimi
Seri Portu Arabirimi

Seri Portu Arabirimi

Aşağıdaki tabloda, Zebra Otomatik Algılama DTE ve DCE özelliği için 9 Pimli RS-232 arabirimiyle ilgili işlev şemaları listelenmektedir:
Pim
DTE
DCE
Açıklama (DTE)
1
5 V
Kullanılmaz.
2
RXD
TXD
Yazıcıya veri (RXD) girdisi alma.
3
TXD
RXD
Yazıcıdan veri (TXD) çıktısı iletme.
4
DTR
DSR
Yazıcıdan veri terminali hazır (DTR) çıktısı. Ana bilgisayarın ne zaman veri gönderebileceğini kontrol eder.
5
GND
GND
Devre şasesi.
6
DSR
DTR
Yazıcıya veri kümesi hazır (DSR) girdisi.
7
RTS
CTS
Yazıcıdan (RTS) çıktısı gönderme isteği. Yazıcı açıkken her zaman etkindir.
8
CTS
RTS
Göndermeye hazır (CTS). Yazıcı tarafından kullanılmaz.
9
5 V
0,75 A'da +5 V. FET Devre akımı sınırlıdır.
Seri portundan, USB portundan veya her ikisinden geçen mevcut maksimum akım toplam 0,75 Amper'i aşmaz.
Yazıcı sürücüsü kurulumu sırasında
XON/XOFF
uyuşmasını seçerseniz veri akışı,
DC1
(
XON
) ve
DC3
(
XOFF
) ASCII kontrol kodları tarafından kontrol edilir. DTR kontrol ucunun etkisi olmaz.
Yazıcı, bir Veri Terminali Ekipmanı (DTE) cihazı olarak yapılandırılmıştır. Yazıcıyı bir bilgisayarın seri portu gibi diğer DTE cihazlarına bağlamak için bir RS-232 null modem (çapraz geçişli) kablosu ve aşağıdaki işlev şemalarını kullanın.
Yazıcıyı RS-232 arabirimi üzerinden modem gibi herhangi bir Veri İletişim Ekipmanı (DCE) ünitesine bağlarken standart bir RS-232 (kesintisiz) arabirim kablosu ve aşağıdaki işlev şemalarını kullanın.