Yazıcınız
Yazıcınız

Yazıcınız

Yazıcınızın dış ve iç özellikleri ile kullanıcı arabirimi kontrollerinin konumları hakkında bilgi edinin.
Yazıcınızın modeline ve kurulu seçeneklere bağlı olarak, yazıcınızın görünüşünde küçük farklılıklar olabilir.
1
Kontrol paneli
2
Serbest bırakma mandalı
1
Güç düğmesi
2
Yelpaze kıvrımlı medya giriş yuvası
3
İnternet ve bağlantı modülü yuvası erişimi
4
DC güç prizi
1
Yazıcı Kafası
2
Hareketli sensör (siyah işaret ve alt web/boşluk)
3
Ön görüntü sensörü (iç)
4
Merdane (sürücü) silindiri
5
Medya kılavuzu durdurma ayarı
6
Medya kılavuzları
7
Rulo tutucular
8
Üst web (boşluk) dize sensörü
Etiket Dağıtıcı Seçeneği (sahada takılabilir)
1
Etiket alındı sensörü
2
Kapı mandalı
3
Etiket astarı çıkış alanı
4
Dağıtıcı kapısı
5
Çıkarma silindiri
6
Etiket çıkarma çubuğu
Kesici Seçeneği (sahada takılabilir)
1
Kesici modülü
2
Medya çıkış yuvası