Operatör Kumandaları
Operatör Kumandaları

Operatör Kumandaları

Yazıcının birincil kullanıcı arabirimi kontrolleri cihazın ön tarafındadır.
Yazıcının durumunu ve etkinliklerini bildiren yazıcı göstergeleri, yazıcının durumuna göre kapalı (hiç yanmaz) olabilir ya da kırmızı, yeşil veya sarı renkte (sabit aralıklarla veya tekrar eden farklı şekillerde yanıp söner) yanabilir. Bkz. Uyarıları ve Hataları Çözme.
1
Durum göstergesi
2
Duraklama göstergesi
3
Veri göstergesi
4
Sarf malzemeleri göstergesi
5
Ağ göstergesi
6
CANCEL (İPTAL)
düğmesi
7
FEED
(BESLE) (İlerlet) düğmesi
8
PAUSE
(DURAKLAT) düğmesi
9
POWER
(GÜÇ) düğmesi
(
POWER
(GÜÇ) düğmesi): yazıcıyı açma ve kapatmanın yanı sıra aşağıda açıklanan düşük güç tüketimli uyku ve uyanma durumlarını başlatmak için kullanılır.
Tüm iletişim arabirimini ve güç kablolarını bağlamadan veya bunların bağlantısını kesmeden önce yazıcıyı kapattığınızdan emin olun. Yazıcı sürücüsü yüklenirken yazıcının gücü kapatılmalıdır.
İlk Güç Açma Modu
Yazıcıya güç vermek için
POWER
(GÜÇ) düğmesine basın.
Yazıcı gösterge ışıkları; yazıcı başlarken, otomatik tanılama ve yapılandırma denetimleri gerçekleştirirken ve varsa isteğe bağlı bileşenleri entegre ederken birkaç saniye boyunca çeşitli kombinasyonlarda yanıp söner.
Durum Göstergesi sabit Yeşil yanıyor. Yazıcı şimdi yazdırmaya hazır.
Uyku Modu
Yazıcıyı Uyku moduna geçirmek için
POWER
(GÜÇ) düğmesine bir kez basıp bırakın.
Yazıcı, çeşitli yapılandırma ve durum bilgilerini belleğe kaydettikten sonra kapanır. Yazıcının Uyku modunda olduğunu göstermek için yavaşça yanıp sönen Durum göstergesi dışında tüm göstergeler kapalıdır.
Gecikmeli Uyku Modunda Gücü Kapatma
Kullanıcı toplu bir yazdırma işi başlatıp iş bittikten sonra yazıcıyı düşük güç tüketimli (Uyku modu) duruma getirebilir. Bu moda geçmek için
POWER
(GÜÇ) düğmesini 4-9 saniye basılı tutun.
Gücü Kapatma
Yazıcıyı kapatmak için
POWER
(GÜÇ) düğmesini 4-9 saniye basılı tutun.
The printer resets and runs the Initial Power-On sequence.
Güç Arızası Kurtarma Modu (iki modu destekler: Uyku Modu, Kapalı, Gecikmeli Uyku Modu)
Güç Arızası Kurtarma Modu YALNIZCA (isteğe bağlı) yazıcı bağlantı modülü takılı yazıcılarda kullanılabilir.
Bu modu etkinleştirmek için bkz.Güç Arızası Kurtarma Modu Jumper'ını Ayarlama).
Bu mod etkinleştirildiğinde yazıcı, etkin bir AC güç kaynağına takıldığında otomatik olarak açılır.
(
CANCEL
(İPTAL) düğmesi): Bu düğmeye basıldığında yazdırma işleri iptal edilir.
Yazdırma arabelleğinde bir sonraki formatı (etiket vb.) yazdırmayı iptal etmek için...
CANCEL
(İPTAL) düğmesine bir kere basın.
Yazdırma arabelleğinde bekleyen tüm formatları (etiket vb.) yazdırmayı iptal etmek için...
CANCEL
(İPTAL) düğmesini iki saniye basılı tutun.
(
FEED
(BESLE) veya İlerlet düğmesi): Bir etiketi (yazdırma formu/formatı) ilerletme.
Tek bir etiketi beslemek için (ör. medyayı etiket, makbuz, bilet vb. için boş bir form/format uzunluğunda olacak şekilde ilerletme)...
Yazıcının yazdırmayı durdurmasını bekleyin, ardından
FEED
(BESLE) düğmesine basıp bırakın.
Son etiketi yeniden yazdırmak için...
ezpl.reprint_mode
SGD komutunu kullanın.
Yazıcı yazdırma işlemi sırasında kapatıldığı veya sıfırlandığı takdirde, alınıp yazdırma arabelleğinde depolanan tüm işler tamamen temizlenir. Etiket yazdırılamazsa işin kaybedilmesini önlemek için yazıcıya
ezpl.reprint_mode
komutunu gönderin.
[
Pause
(Duraklat) düğmesi]: Bu düğmeye basıldığında tüm yazdırma ve medya hareketleri duraklatılır.
Yazdırma işlemlerini durdurup ve yazıcıyı Duraklama moduna geçirmek için...
PAUSE
(DURAKLAT) düğmesine basın.
Yazıcı, yazdırılmakta olan etiketi yazdırmayı tamamladıktan sonra Duraklama moduna girer.
Duraklama göstergesi Duraklama durumunu belirtmek için sarı (veya turuncu) renginde yanar.
Duraklama moduna geçtikten sonra yazıcıyı normal çalışmaya geri döndürmek için...
PAUSE
(DURAKLAT) düğmesine basın.
Siz Duraklama moduna almadan önce yazıcı çok etiketli (form/format) bir yazdırma işinin ortasındaysa veya sırada bekleyen başka bir yazdırma işi varsa Duraklama modundan çıkar ve yazdırma işlemine devam eder.
(Yazıcı Durumu ve Güç göstergesi): yazıcının genel sağlığını ve çalışma durumunu belirtir.
Yeşil
Yazıcı veri almaya ve yazdırmaya hazır.
Yeşil, yavaşça ve sürekli olarak açılıp kapanıyor
Yazıcı Uyku modunda.
Kırmızı
  • Yazıcıda medya kalmadı.
  • Yazıcı, medyayı algılamaya çalışırken bir hatayla karşılaştı.
  • Kapak ya da yazıcı kafası açık.
  • Yazıcı kafası kimlik doğrulaması başarısız oldu.
Sarı
  • Yazıcı kafasında aşırı sıcaklık durumu algılandı.
  • Bir yazıcı kafası öğesi başarısız oldu.
  • Yazıcının belleği, ek içerik (format, grafik, yazı tipi vb.) depolamak için yetersiz.
  • USB Ana Bilgisayar/Seri bağlantı noktaları için bir güç hatasıyla karşılaşıldı.
Yanıp sönen sarı
Yazıcı kafasında düşük sıcaklık durumu algılandı.
Yanıp sönen Kırmızı (hem Durum göstergesi hem de Duraklama göstergesi için)
Yazıcı kafasında aşırı sıcaklık durumu algılandı.
Yazıcı kafasının soğumasını bekleyin, ardından yazıcıyı yeniden başlatın.
(Duraklama göstergesi): Bu gösterge, yandığında yazıcının Duraklama modunda olduğunu belirtir.
Duraklama modunda yazdırma sırasındaki bir veya daha fazla etiketi (yazdırma formları) iptal etmek için
Cancel
(İptal) düğmesine basabilirsiniz.
Sarı
Yazıcı duraklatılmış.
Tüm yazdırma, etiket besleme/ilerletme ve diğer etiket yazdırma rutinleri askıya alınır.
Duraklama modundan çıkmak ve yazdırma işlemlerine devam etmek için
PAUSE
(DURAKLAT) düğmesine basın.
Yanıp sönen Kırmızı (aynı anda hem Durum göstergesi hem de Duraklama göstergesi aynı için)
Yazıcı kafasının aşırı sıcaklık durumunda olduğunu gösterir.
Yazıcı kafasının soğumasını bekleyin, ardından yazıcıyı yeniden başlatın.
(Veri göstergesi): Veri aktarım etkinlik durumunu gösterir.
Kapalı
Veriler aktarılmıyor.
Yeşil
Bir veri iletişimi bitmedi fakat veri aktif olarak iletilmiyor.
Yanıp sönen Yeşil
Veri iletişimi yürütülüyor.
Yanıp sönen sarı
İçerik kaydedilirken bellek yetersiz (formatlar, grafikler, yazı tipleri vb.).
(Sarf malzemeleri göstergesi): Medya (etiket, fiş, vs.) yükleme durumunu gösterir.
Kırmızı
Yazıcıda medya kalmadı.
(Ağ göstergesi): Ağ etkinliğini ve durumunu gösterir.
Sarı
10-base Ethernet (LAN) bağlantısı algılandı.
Yanıp sönen sarı
Wi-Fi (WLAN) kimlik doğrulaması devam ediyor.
Yeşil
10/100 Ethernet (LAN) bağlantısı ya da güçlü Wi-Fi (WLAN) sinyali algılandı.
Yanıp sönen Yeşil
Zayıf sinyalli Wi-Fi'a (WLAN) bağlanıldı.
Kırmızı
Hatalı Ethernet (LAN) veya Wi-Fi (WLAN) bağlantısı algılandı.
Yanıp sönen Kırmızı
Wi-Fi (WLAN) ile ilişkilendirme.