Gerçek Zamanlı Saat (RTC) Pili
Gerçek Zamanlı Saat (RTC) Pili

Gerçek Zamanlı Saat (RTC) Pili

Gerçek Zamanlı Saat (RTC), ağ seçeneklerinin fabrikada yüklendiği ve Zebra Print Touch özelliği kullanılarak eşlenen yazıcılarda kullanılabilir. Bkz. Zebra Print Touch.
RTC pili yaklaşık 10 yıllık servis ömrüne sahiptir. Kullanıcı tarafından değiştirilemez. RTC pilini değiştirmek için bir Zebra yetkili servis teknisyenine başvurun. Yazıcı ve yazıcı bileşeni garantileriyle ilgili daha fazla bilgi için Zebra web sitesindeki zebra.com/warranty adresine gidin.
Yazıcının RTC pili üç voltluk bir pildir. Yazıcı sürekli olarak gecikmeli bir zaman damgası veriyorsa bu, RTC pilinin bittiğini veya azaldığını gösterir. Pil değişimi kalifiye bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Yedek pil olarak yalnızca Zebra onaylı yedek pil kullanılmalıdır.
Pile ASLA kısa devre yaptırmayın. Aksi takdirde ısı yayılabilir, yangın çıkabilir veya pil patlayabilir. Aynı sebeplerle pili ASLA ısıtmayın, sökmeyin veya ateşe atmayın.
Pilleri yerel kural ve yönetmeliklere göre geri dönüştürün. Kısa devreden kaçınmak için pili bertaraf ederken ya da saklarken ambalajla sarın.