Koyuluk Kontrolü
Koyuluk Kontrolü

Koyuluk Kontrolü

Darkness Control
(Koyuluk Kontrolü) düğmesi, yazıcıya gönderilen program veya sürücü ayarını değiştirmeden medya ve yazıcıdaki küçük değişimler için koyuluk ayarının değiştirilmesine olanak sağlar.
Koyuluk kontrolü düğmesinin üç ayarı bulunur:
Sol
Etkisiz (varsayılan). Programlama veya sürücü ayarıyla yapılan esas koyuluk ayarında değişiklik yapmaz.
Orta
Koyuluğu üç seviye artırır (orta). Örneğin, yazıcı varsayılan koyuluk düzeyi olan 20'ye ayarlanmışsa yazdırma sırasında uygulanan gerçek koyuluk 23 olur.
Sağ
Koyuluğu altı seviye artırır (yüksek).
Yazdırma koyuluğunun çok yüksek ya da çok düşük ayarlanması barkod okunabilirliğini azaltabilir.