Yazıcıyı Kod Sayfalarıyla Yerelleştirme
Yazıcıyı Kod Sayfalarıyla Yerelleştirme

Yazıcıyı Kod Sayfalarıyla Yerelleştirme

Yazıcı; programlama dilleri ZPL ve EPL'nin her biri için yazıcıya yüklenen sabit yazı tiplerine yönelik olarak iki adet dil, bölge ve karakter seti destekler. Yazıcınız, yaygın uluslararası karakter eşlem kod sayfaları ile yerelleştirmeyi de destekler.
Unicode yazı tipi desteği de dahil olmak üzere ZPL eşleme kodu sayfası desteği için zebra.com/support adresinden indirilebilen ZPL programlama kılavuzundaki
^CI
komutunu inceleyin.