Diğer Sorunları Çözme
Diğer Sorunları Çözme

Diğer Sorunları Çözme

Bu bölüm, yazıcıyla ilgili meydana gelebilecek diğer sorunlar ve her biri için muhtemel nedenler ile önerilen çözümleri tanımlar.
Sorun
Olası Nedenler ve Çözümler
Ayarlar kayboldu veya yok sayıldı.
Bazı parametreler yanlış ayarlandı. Yazıcı ayarları değiştirilmiş ancak kaydedilmemiş olabilir. Örneğin, yazıcıyı kapatmadan önce yapılandırmayı kaydetmek için
^JU
ZPL komutu kullanılmamıştır. Ayarların kaydedildiğini doğrulamak için yazıcıyı KAPALI ve ardından AÇIK konuma getirin.
Etiket formatı/formu komutları veya yazıcıya doğrudan gönderilen komutlar sözdizimi hatalarına sahip veya hatalı kullanılmış.
 • Ürün yazılımı komutu parametrenin değiştirilmesini önlemiş veya
 • Ürün yazılımı komutu parametreyi varsayılan ayarına sıfırlamış.
Komut kullanımı ve söz dizimini doğrulayıp bunları kullanmak için ZPL programlama kılavuzuna başvurun.
Yazıcıda ayarlanan önek ve sınırlayıcı karakterler etiket formatındakiler ile uyumlu değil. Kontrol, Komut ve Sınırlayıcı ayarlarına yönelik ZPL programlama ayarlarının sistem yazılım ortamınız için doğru olduğundan emin olun. Bu üç menü öğesi için bir Yapılandırma Raporu yazdırın veya ekranın Dil Menüsünü (varsa) kullanıp bu öğeleri yazdırmaya çalıştığınız etiket formatı/formundaki komutlarla karşılaştırın. Bkz. Yapılandırma Raporu ile Yazdırmayı Test Etme ve ZPL Yapılandırması.
MLB (Ana İşlem Kartı) bozuk olabilir. Ürün yazılımı bozulmuş veya MLB'nin bakıma ihtiyacı var.
 • Yazıcıyı fabrika varsayılanlarına sıfırlayın. Zebra Setup Utility'yi kullanarak
  Open Printer Tools (Yazıcı Araçlarını Aç)
  Action (Eylem)
  Load printer defaults (Yazıcı varsayılanlarını yükle)
  seçeneğini belirleyin.
 • Yazıcı ürün yazılımını yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Ürün Yazılımını Güncelleme.
 • Yazıcı bu hatayı gideremezse bir servis teknisyeni çağırın.
Aralıklı etiketlere sürekli etiket olarak davranılıyor.
Eşleşen medya yazıcıya yüklenmiş hâlde bir aralıklı etiket formatı yazıcıya gönderilmiş ancak sürekli medyaymış gibi yazdırılıyor.
Yazıcı, kullanılan medya için kalibre edilmemiş veya sürekli medya için yapılandırılmış. Yazıcıyı doğru medya türüne (boşluk/çentik, sürekli veya işaret) ayarlayın ve SmartCal Medya Kalibrasyonu Gerçekleştirme kullanarak yazıcıyı kalibre edin. Gerekirse kalibre edilmesi zor medya türleri için Manuel Medya Kalibrasyonu kullanın.
Yazıcı kilitleniyor.
Tüm gösterge ışıkları yanıyor ve yazıcı kilitleniyor veya yeniden başlatma sırasında yazıcı kilitleniyor.
Tüm gösterge ışıkları yanıyor ve yazıcı kilitleniyor veya yeniden başlatma sırasında yazıcı kilitleniyor. Yazıcı belleği bozulmuş olabilir. Aşağıdaki çözümleri deneyin:
 • Yazıcıyı fabrika varsayılanlarına sıfırlayın. Zebra Setup Utility'yi kullanarak
  Open Printer Tools (Yazıcı Araçlarını Aç)
  Action (Eylem)
  Load printer defaults (Yazıcı varsayılanlarını yükle)
  seçeneğini belirleyin.
 • Yazıcı ürün yazılımını yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Ürün Yazılımını Güncelleme).
 • Yazıcı bu hatayı gideremezse bir servis teknisyeni çağırın.
Pil, bir arızaya işaret eden kırmızı bir gösterge gösteriyor
Pilin kullanım ömrü sona erdi veya genel bir bileşen arızası mevcut. Pili değiştirin.
Pil çok sıcak veya çok soğuk. Pili yazıcıdan çıkarın ve pili şarj ederken şarj durumunu kontrol edin. Pilin soğumasını veya ortam sıcaklığına gelmesini sağlayın, ardından pilin şarj durumunu yeniden kontrol edin. Sorun pilin şarj durumu veya sıcaklığından kaynaklanmıyorsa pili değiştirin.