Uyarıları ve Hataları Çözme
Uyarıları ve Hataları Çözme

Uyarıları ve Hataları Çözme

Uyarı
Olası Nedenler ve Çözümler
Yazıcı Kafası Açık
Yazıcı, bir yazdırma komutu verildikten veya
FEED
(BESLE) düğmesine ( ) basıldıktan sonra yazıcı kafasının (KAPAK) kapatılmadığını algıladı
Kapak açık veya uygun biçimde kapatılmamış. Kapağı/yazıcı kafasını kapatın. Kapak mandallarının yerine oturduğunu duyana ve hissedene kadar yazıcı kapağının ön üst köşelerini aşağı doğru bastırın.
Yazıcının Kafa-Açık anahtarının bakıma ihtiyacı var. Yardım için bir servis teknisyenini arayın.
Medya Bitti
Yazıcı, bir yazdırma komutu verildikten veya
FEED
(BESLE) düğmesine ( ) basıldıktan sonra yazdırma yolundaki medyayı algılayamıyor.
Yazıcıda medya (rulo) yok. Medya yükleyin ve yazıcı kapağını kapatın. Yazıcıda medya bitmeden önce devam etmekte olan bir yazdırma işlemine devam etmek için
FEED
(BESLE) ( ) düğmesine bir kez basmanız veya
PAUSE
(DURAKLAT) düğmesine basmanız gerekebilir. Bkz. Rulo Medya Algılama ve Medya Yükleme.
Yüklenen rulonun sonundaki iki etiket arasında bir etiket eksik. Rulo üreticileri, rulonun sonunu belirlemek için bu yöntemi kullanır. Bkz. Medya Bitti Durumunu Algılama. Boş medya rulosunu değiştirip yazdırmaya devam edin.
Devam eden bir yazdırma işini kaybetmemek adına medyayı yüklemek için yazıcıyı KAPATMAYIN. Bkz. Medya Bitti Durumunu Algılama.
Medya sensörünün konumu yanlış ayarlanmış. Medya sensörünün konumunu kontrol edin. Bkz. Hareketli Sensör Ayarı.
Sensör konumunu ayarladıktan sonra yazıcıyı yeni yüklenen medya için kalibre etmeniz gerekebilir. Bkz. SmartCal Medya Kalibrasyonu Gerçekleştirme.
Yazıcı, sürekli olmayan (etiketler veya siyah işaret) medyaya ayarlı ancak sürekli medya yüklü. Medya sensörünün konumunun varsayılan merkezi konumda olduğunu kontrol edin. Bkz. Hareketli Sensör Ayarı.
Sensör konumu ayarlandıktan sonra yazıcının medya için kalibre edilmesi gerekebilir. Bkz. SmartCal Medya Kalibrasyonu Gerçekleştirme.
Medya sensörü kirli. Üst web/boşluk sensör dizesini ve alt hareketli medya sensörlerini temizleyin. Bkz. Sensörleri Temizleme. Medyanızı tekrar yükleyin, hareketli medya sensörünün konumunu medyanıza göre ayarlayın ve yazıcıyı medya için yeniden kalibre edin. Bkz. Rulo Medya Algılama ve Medya Yükleme ve SmartCal Medya Kalibrasyonu Gerçekleştirme.
Yazdırma için medya algılama, muhtemelen bellekteki veri bozulması veya arızalı bileşenler nedeniyle olması gerektiği gibi çalışmıyor. Yazıcının ürün yazılımını yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Ürün Yazılımını Güncelleme. Bu, sorunu gidermezse bir servis teknisyenini arayın.
Kesim Hatası
Kesici bıçak çıkmış ve uygun biçimde hareket etmiyor.
Medya, yapıştırıcı veya harici nesne kesici bıçağın çalışmasını durdurdu.
POWER
(GÜÇ) ( ) düğmesini beş saniye boyunca basılı tutarak yazıcıyı kapatın. Yazıcının tamamen kapanmasını bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. Yazıcı bu hatayı gideremezse yardım için bir servis teknisyeni çağırın.
Kesici ünitesinde kullanıcının bakımını yapabileceği parçalar yoktur. Kesici kapağını (yuva) asla çıkarmayın. Kesici mekanizması içine asla cisim ya da parmak sokmaya çalışmayın.
Onaylanmamış aletlerin, pamuklu çubukların, çözücülerin (alkol dahil) vb. kullanımı kesiciye zarar verebilir veya kesicinin ömrünü kısaltabilir ya da kesicinin sıkışmasına neden olabilir.
Yazıcı kafası aşırı ısınmış ve yazıcı kafasının soğuması için duraklatılmış.
Yazıcı, tipik olarak yüksek miktarda yazdırma işi içeren büyük bir yığın iş yazdırıyor. Yazdırma işlemi yazıcı kafasının soğumasının ardından devam edecektir.
Yazıcının bulunduğu yerdeki ortam sıcaklığı, belirtilen çalışma aralığının üstünde. Doğrudan güneş ışığı alan bir konumdaysa yazıcının ortam sıcaklığı zaman zaman artabilir. Yazıcının konumunu değiştirin veya yazıcının çalıştığı ortamın sıcaklığını düşürün.
Yazıcı kafası düzgün yazdırma için gereken çalışma sıcaklığının altında.
Yazıcı kafası sıcaklığı kritik durumda veya elektrik kesintisi var.
POWER
(GÜÇ) ( ) düğmesini beş saniye boyunca basılı tutarak yazıcıyı kapatın. Yazıcının tamamen kapanmasını bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. Yazıcı bu hatayı gideremezse bir servis teknisyeni çağırın. Yazıcı kafası, operatörün bakımını yapabileceği bir bileşen değildir.
Yazıcı kafası düzgün yazdırma için gereken çalışma sıcaklığının altında.
Yazıcının bulunduğu yerdeki ortam sıcaklığı belirtilen çalışma aralığının altında. Yazıcıyı kapatın, ardından daha sıcak bir konuma taşıyın ve kendiliğinden ısınmasını bekleyin. Sıcaklık çok hızlı değişirse yazıcı üzerinde ve içinde yoğuşma olabilir.
Yazıcı kafası termistörü arızalandı.
POWER
(GÜÇ) ( ) düğmesini beş saniye boyunca basılı tutarak yazıcıyı kapatın. Yazıcının tamamen kapanmasını bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. Yazıcı bu hatayı gideremezse bir servis teknisyeni çağırın.
Yazıcıda, belirtilen bellek konumunda veri depolanamıyor.
Dört tür depolama belleği vardır: grafik, format, bit eşlem ve yazı tipi.
Hata mesajının ikinci satırında belirtilen işlevi gerçekleştirmek için yeterli bellek yok.
  • Yazdırma alanını küçültmek için etiket formatını ya da yazıcının parametrelerini ayarlayarak yazıcının belleğinde yer açın.
  • Kullanılmamış grafik, yazı tipi veya formatları kaldırın.
  • Verinin kurulu veya mevcut olmayan bir cihaza yönlendirilmediğinden emin olun.