Windows Yazıcı ve Fakslar menüsüyle Yazdırmayı Test Etme
Windows Yazıcı ve Fakslar menüsüyle Yazdırmayı Test Etme

Windows Yazıcı ve Fakslar menüsüyle Yazdırmayı Test Etme

 1. Windows
  Start
  (Başlat) düğmesine tıklayın ve
  Devices (Aygıtlar)
  Printers and Faxes (Yazıcılar ve Fakslar)
  öğesine erişin.
 2. Yeni yüklenen yazıcının simgesine sağ tıklayın ve
  Properties
  (Özellikler) öğesine tıklayın.
 3. General (Genel) sekmesinde
  Print Test Page
  (Test Sayfası Yazdır) düğmesine tıklayın.
Yazıcı bir yapılandırma raporu yazdırır.
Rapor yazdırılmazsa bkz. Sorun Giderme.