Zebra Setup Utility ile Yazdırmayı Test Etme
Zebra Setup Utility ile Yazdırmayı Test Etme

Zebra Setup Utility ile Yazdırmayı Test Etme

 1. Zebra Setup Utility'yi açın.
 2. Yazıcıyı seçmek için yeni kurulan yazıcının simgesine tıklayın.
 3. Open Printer Tools
  (Yazıcı Araçlarını Aç) öğesine tıklayın.
 4. Print (Yazdır) sekmesinde
  Print configuration label
  (Yapılandırma etiketini yazdır) ve ardından
  Send
  (Gönder) seçeneğine tıklayın.
Yazıcı bir yapılandırma raporu yazdırır.
Rapor yazdırılmazsa bkz. Sorun Giderme.