Wi-Fi Yazdırma Sunucusu Seçeneğini Ayarlama
Wi-Fi Yazdırma Sunucusu Seçeneğini Ayarlama

Wi-Fi Yazdırma Sunucusu Seçeneğini Ayarlama

Bu bölüm, dahili Wi-Fi Yazdırma Sunucusu seçeneğinizin temel yapılandırmasını ele alır. Daha detaylı bilgi edinmek için Kablolu ve Kablosuz Yazdırma Sunucuları Kullanıcı Kılavuzu'nu inceleyin.
WiFi, Bluetooth Classic ve Bluetooth Düşük Enerji (LE) dahil kablosuz iletişim seçeneği, yalnızca fabrikada kurulan bir yapılandırma olarak mevcuttur.
Bu kılavuzdaki kurulum prosedürleri, aşağıda listelenen ilk seçenek olan Connectivity Wizard (Bağlantı Sihirbazı) kullanılarak yazıcınızda Wi-Fi bağlantısının nasıl yapılandırılacağını açıklamaktadır. Diğer iki seçenek de listelenir.
Connectivity Wizard (Bağlantı Sihirbazı) aracılığıyla
Sihirbaz, belirlediğiniz ayarlara göre sizin için bir ZPL komut dizesi yazar. Komut dizesini doğrudan yazıcınıza göndermeyi veya ZPL komut dizesini bir dosyaya kaydetmeyi tercih edebilirsiniz. Komut dizesini bir dosyaya kaydederseniz şunları yapabilirsiniz:
  • Dosyayı herhangi bir mevcut bağlantı ile (seri, paralel, USB ya da kablolu yazdırma sunucusu) yazıcıya gönderme.
  • Ağ ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra dosyayı yazıcıya yeniden gönderme.
  • Dosyayı aynı ağ ayarlarını gerektiren birden çok yazıcıya gönderme.
Kendi yazdığınız ZPL komut dizesini kullanarak
Güvenlik türü için temel parametreleri ayarlamak amacıyla
^WX
komutunu kullanın. Bu komutu herhangi bir mevcut bağlantı ile (seri, paralel, USB ya da kablolu yazdırma sunucusu) gönderebilirsiniz. Bu seçenekle ilgili daha fazla bilgi edinmek için ZPL Programlama Kılavuzu'nu inceleyin.
Yazıcıya gönderdiğiniz Set/Get/Do (SGD) komutları aracılığıyla
Kablosuz güvenlik türünü ayarlamak için
wlan.security
komutunu kullanarak başlayın.
Seçtiğiniz güvenlik türüne bağlı olarak, diğer parametreleri belirlemek için ek SGD komutları gerekir.
Bu komutları herhangi bir mevcut bağlantı ile (seri, paralel, USB ya da kablolu yazdırma sunucusu) gönderebilirsiniz. Daha fazla bilgi için ZPL Programlama Kılavuzuna başvurun.