Yazıcı Bellek Yönetimi ve İlgili Durum Raporları
Yazıcı Bellek Yönetimi ve İlgili Durum Raporları

Yazıcı Bellek Yönetimi ve İlgili Durum Raporları

Yazıcı kaynaklarını yönetmenize yardımcı olmak amacıyla yazıcı, çeşitli format komutlarını destekler. Bunlar, DIR (dizin içerik listesi) ve DEL (dosya sil) gibi eski DOS komutlarına çok benzer ve belleği yönetmenizi, bellek alanları arasında nesne aktarmanızı (içe ve dışa aktarma gibi), nesneleri adlandırmanızı ve çeşitli durum raporlarını yazdırmanızı sağlar.
En yaygın raporlar, Zebra Setup Utility (Zebra Kurulum Yardımcı Programları) ve ZebraDesigner Windows sürücüsü kullanılarak yazdırılabilir.
Yeniden kullanım kolaylığı adına bu formatta işlenmek üzere tek bir komut verilmesi en uygun seçenektir.
Nesneleri içe ve dışa aktarmanın yanı sıra bellek üzerinde yönetim ve raporlama yapan komutların birçoğu kontrol (
~
) komutlarıdır. Bir formatta (form) olmaları gerekmez ve bu komutlar, format durumuna bakılmaksızın yazıcı tarafından alındıkları anda işlemden geçirilir.