arkadan besleme
arkadan besleme

arkadan besleme

Yazıcı, medyayı ve şeridi (kullanılıyorsa) yazıcının içine geri çektiğinde, yazdırılacak etiketin başlangıcı yazıcı kafasının arkasında düzgün bir şekilde konumlandırılır. Yazıcı Tear-Off (Yırtma) ve Applicator (Aplikatör) modlarında çalıştırılırken arkadan besleme yapılır.