FLASH bellek
FLASH bellek

FLASH bellek

Güç kapatıldığında saklanan bilgileri olduğu gibi tutan kalıcı bellek. Bu bellek alanı, yazıcının işletim programını saklamak için kullanılır. Ek olarak isteğe bağlı yazıcı yazı tiplerini, grafik formatlarını ve tam etiket formatlarını saklamak için kullanılabilir.