Menü Gösterim Ekranlarında Gezinme
Menü Gösterim Ekranlarında Gezinme

Menü Gösterim Ekranlarında Gezinme

Bu bölümde, LCD kullanıcı arabiriminin ekranlarında gezinmeye yönelik seçenekler ve yazıcı ekranında gösterilen öğelerin nasıl seçileceği veya değiştirileceği gösterilmektedir.