Standart Arabirim Kontrolleri
Standart Arabirim Kontrolleri

Standart Arabirim Kontrolleri

Bu tabloda yazıcının standart arabirim kontrolleri açıklanmaktadır.
Standart Arabirim Kontrolleri
Simge
Düğme
Açıklamalar
1.
POWER
(GÜÇ) düğmesi — Yazıcı gücünü AÇAR ve KAPATIR.
Ayrıca, düşük güçte uyku ve uyanma durumlarını başlatmak için de kullanılır.
 • Başlangıç Güç AÇIK — Yazıcının gösterge ışıkları yanıp sönene dek Power (Güç) düğmesine basın. Gösterge ışıkları, çeşitli kombinasyonlarda yanıp söner. Bu sırada yazıcı kendini tanılama ve yapılandırma kontrollerini gerçekleştirip isteğe bağlı bileşenleri entegre eder. Bu işlemin tamamlanması birkaç saniye sürer. Durum göstergesi, sabit yeşil olur ve yazıcının normal yazdırma işlemleri için hazır olduğunu belirtir.
 • Uyku Modu — Düğmeye bir kez basılıp serbest bırakılması, yazıcının Uyku Moduna girmesini sağlar. Yazıcı, çeşitli yapılandırma ve durum bilgilerini belleğe kaydettikten sonra kapanır. Durum Göstergesinin Uyku Modunu belirtmek amacıyla yavaşça Açık ile Kapalı arasında değişmesi dışında tüm göstergeler kapalı durumdadır.
 • Uyku Modu Gecikmeli Güç KAPATMA — Düğmeye basın ve 4-9 saniye boyunca basılı tutun. Bir deste yazdırma işi başlatıp yazıcıyı düşük güç tüketimli Uyku modu durumuna getirebilirsiniz (iş tamamlandıktan sonra).
 • Güç KAPALI / Kapatma — Düğmeye basın ve 4-9 saniye boyunca basılı tutun. Yazıcı KAPANACAKTIR.
 • Güç Arızası Kurtarma Modu — Bu yazıcı özelliği, yazıcıda kurulu isteğe bağlı Yazıcı Bağlantı Modüllerinden birindeki donanım jumper ayarı ile etkinleştirilir. Bkz. Güç Arızası Kurtarma Modu Jumper'ını Ayarlama.
  • Yazıcı, etkin (AÇIK) bir AC güç kaynağına takıldığında otomatik olarak Güç AÇIK konuma gelecektir.
  • Uyku Modunu ve Uyku Modu Gecikmeli Güç KAPATMA'yı destekler.
  • Bir Güç KAPALI/Kapatma işlemi yazıcıyı sıfırlayacak ve ardından Başlangıç Güç AÇIK serisini çalıştıracaktır.
Güç Arızası Kurtarma Modu YALNIZCA bir yazıcı bağlantı modülü takılı yazıcılarda kullanılabilir.
2. Durum Göstergesi — Genel yazıcı sağlığı ve çalışma durumuna yönelik ana durum göstergesidir. Güç göstergesi olarak da bilinir.
 • Yeşil — Yazdırma ve veri etkinliği için hazır.
 • AÇIK ve KAPALI Arasında Yavaşça Değişen Yeşil — Yazıcı, Uyku Modundadır.
 • Kırmızı — Medya sonu, medya algılama hatası, kafa (kapak/yazıcı kafası) açık, kesme hatası, yazıcı kafası kimlik doğrulama arızası.
 • Bal Rengi — Yazıcı Kafası Aşırı Sıc. (sıcaklık), yazıcı kafası eleman arızası, içerik saklanırken bellek yetersiz (formatlar, grafikler, yazı tipleri vb.) ve USB Ana Bilgisayar veya seri portları için arabirim güç hatası.
 • Yanıp Sönen Bal Rengi — Yazıcı Kafası Düşük Sıc. (sıcaklık)
 • Yanıp Sönen Kırmızı — Yazıcı Kafası Yüksek Sıc. (sıcaklık). Bu duruma, yanıp sönen kırmızı Duraklatma göstergesi eşlik eder. Soğutma ve yazıcı yeniden başlatma gerektirir.
3. Duraklatma Göstergesi — Duraklatma gösterge ışığı açıkken yazıcı Duraklatma modundadır. Yazdırma ara belleği sırasındaki bir etiket (yazdırma formu) veya tüm etiketler (yazdırma formları) Duraklatma göstergesi açıkken
CANCEL
(İPTAL) düğmesi kullanılarak iptal edilebilir.
 • Bal Rengi: Yazıcı duraklatılmış. Duraklatma durumu
  PAUSE
  (DURAKLAT) düğmesine basılarak giderilene dek yazdırma, etiket
  FEED
  (BESLE) (ilerlet) ve diğer etiket rutinleri askıya alınır.
 • Yanıp Sönen Kırmızı: Yazıcı Kafası Aşırı Sıc. (sıcaklık) — Bu duruma, yanıp sönen kırmızı Durum göstergesi eşlik eder. Soğutma ve yazıcı yeniden başlatma gerektirir.
4. Veri Göstergesi — Veri aktarımı faaliyetinin durumunu gösterir.
 • Kapalı — Veriler aktarılmıyordur.
 • Yeşil — Bir veri iletişimi bitmedi fakat aktif olarak iletilmemektedir.
 • Yanıp Sönen Yeşil — Veri iletişimi devam ediyordur.
 • Yanıp Sönen Bal Rengi — İçerik (formatlar, grafikler, yazı tipleri vb.) kaydedilirken bellek yetersizdir.
5. Sarf Malzemeleri — Medya (etiket, fiş, aktarım şeridi, şerit kartuşu vb.) durumunu gösterir.
 • Kırmızı: Medya Sonu durumu.
 • Yanıp Sönen Kırmızı: Şerit dışarıda.
 • Yanıp Sönen Kırmızı ve Bal Rengi: Şerit Kartuşu Düşük (Sadece ZD420 Kartuş yazıcılar).
 • Yanıp Sönen Bal Rengi: Yazıcı doğrudan termal modda yazdırmaya çalışırken Şerit İçeride (yalnızca ZD420 Kartuş yazıcılar) algılandı.
6. Ağ Göstergesi — Ağ etkinliğini ve durumunu gösterir.
 • Bal Rengi — 10 base Ethernet (LAN) bağlantısı algılandı.
 • Yeşil — 10/100 Ethernet (LAN) bağlantısı algılandı ya da Wi-Fi (WLAN) güçlü sinyali var ve bağlı.
 • Kırmızı — Bir Ethernet (LAN) veya Wi-Fi (WLAN) hatası olduğunda.
 • Yanıp Sönen Kırmızı — Wi-Fi (WLAN) ilişkilendirmesi sırasında.
 • Yanıp Sönen Bal Rengi — Wi-Fi (WLAN) kimlik doğrulaması sırasında.
 • Yanıp Sönen Yeşil — Wi-Fi (WLAN) kurulmuş fakat sinyal zayıf olduğunda.
7.
CANCEL
(İPTAL) Düğmesi — Yazdırma işlerini iptal eder.
 • Sadece yazıcı Duraklatma durumundayken çalışır.
 • CANCEL
  (İPTAL) düğmesine bir kez basılması yazıcının yazdırma ara belleğinde bulunan sonraki formatı yazdırmayı iptal etmesini sağlar.
 • CANCEL
  (İPTAL) düğmesinin iki saniye basılı tutulması, TÜM bekleyen formatları yazdırmayı iptal eder.
8.
FEED
(BESLE) (İlerlet) Düğmesi — Bir etiketi (yazdırma formu/formatı) ilerletir.
 • Feed One Label (Bir Etiket Besle) — Yazıcı yazdırma yapmıyorken
  FEED
  (BESLE) düğmesine basılması (ve bırakılması), yazıcının medyayı bir boş form/format uzunluğu (etiket, fiş, bilet vb.) ilerletmesine neden olur.
 • Advance Multiple Labels (Birden Fazla Sayıda Etiket İlerlet) — Yazıcı yazdırma yapmıyorken
  FEED
  (BESLE) düğmesine basılması ve tutulması, yazıcının serbest bırakılana kadar etiket beslemesine neden olur. Bir sonraki etiketin başlangıç konumuna kadar ilerletmeyi tamamlar.
 • Reprint Last Label (Son Etiketi Yeniden Yazdır) (bir SGD komutu ile etkinleştirilir:
  ezpl.reprint_mode
  ) - Bu özellik, başarısız olan bir medya baskısının yeniden yazdırılmasına olanak tanır. Yazıcının medyası (kağıt, etiket, aktarım şeridi vb.) biterse yazıcı, son etiketi (yazdırma formu/formatı) yeniden yazdırabilir. Yeniden yazdırmaya hazır yazdırma görüntüsünü saklayan yazdırma ara belleği, yazıcı kapatıldığında veya sıfırlandığında temizlenir.
9.
PAUSE
(DURAKLAT) Düğmesi — Yazdırma ve medya hareketi eylemlerini duraklatır.
 • PAUSE (DURAKLAT) düğmesine basılması, yazdırma işlemlerini durdurur ve yazıcıyı bir duraklama durumuna alır. Yazıcı duraklamadan önce yazdırmakta olduğu bir etiketi yazdırmayı tamamlar.
 • Duraklatma göstergesi duraklama durumunu belirtmek için Bal Rengi (turuncu/sarı) görünür.
 • Duraklatmama durumundayken PAUSE (DURAKLAT) düğmesine basılması, yazıcıyı normal çalışmaya döndürür. Yazdırma kuyruğunda çok etiketli (form/format) bir işin veya başka bir yazdırma işinin yazdırılması bekleniyorsa yazıcı yazdırmaya devam edecektir.