Yazıcı Bağlantı Modüllerini Çıkarma
Yazıcı Bağlantı Modüllerini Çıkarma

Yazıcı Bağlantı Modüllerini Çıkarma

Bağlantı modülleri, yazıcıyı seçeneklerle yeniden yapılandırırken veya yazıcı onarımının bir parçası olarak kolayca çıkarılabilir. Ancak bunlar çıkarılmamalı ve genel bir uygulama olarak değiştirilmemelidir.
  1. Arabirim kablosunu çıkarın (Ethernet veya Seri).
  2. Modül erişim kapısını çıkarın. Parmak ucunuzla kapı üstüne bastırın.
    Bu, mandalı açar.
  3. Kapıyı çekin ve aşağı doğru çıkarın.
  4. Arabirim kablosunu yeniden bağlantı modülüne takın ve kabloyu sabitleyin.
  5. Bağlantı modülüne takılan arabirim kablosunu hafifçe çekin. Modülü yavaşça yazıcıdan dışarı çıkarın.
  6. Farklı bir bağlantı modülü takın ya da bağlantı modülünün erişim kapısını geri takın. Bunu erişim açıklığının alt kenarı ile hizalayın ve yerine oturtmak için çevirin.