Medya Yolunu Temizleme – ZD420 Termal Aktarım Şerit Kartuş Yazıcıların Üst Yarısı
Medya Yolunu Temizleme – ZD420 Termal Aktarım Şerit Kartuş Yazıcıların Üst Yarısı

Medya Yolunu Temizleme – ZD420 Termal Aktarım Şerit Kartuş Yazıcıların Üst Yarısı

  1. Şerit tahrik aktarmasını serbest bırakmak için iki serbest bırakma kolunu çekin. Yazıcı kafasına erişme ile ilgili talimatlar için inceleyin.
  2. Yazıcı kafası aktüatör kolu ve şerit tahrik aktarması altındaki alanları (turuncu ile gösterilen) silin.
  3. Yazıcı kafası aktüatör kolunu serbest bırakın ve sonrasında şerit tahrik aktarmasını yazıcı aktüatör koluna itin.
    1
    Sensör (TEMİZLEMEYİN)
    Serbest bırakma kolları, şerit tahrik aktarmasını üst kapağa ve yazıcı kafası aktüatör koluna tekrar bağlayarak yerine oturur.