Yazıcıyı Kod Sayfalarıyla Yerelleştirme
Yazıcıyı Kod Sayfalarıyla Yerelleştirme

Yazıcıyı Kod Sayfalarıyla Yerelleştirme

ZPL ve EPL olmak üzere her yazıcı programlama dili için yazıcınız, yazıcıya yüklenen kalıcı yazı tipleri için iki dil, bölge ve karakter grubunu destekler.
Yazıcınız, yaygın uluslararası karakter eşleme kod sayfaları ile yerelleştirmeyi destekler.
Unicode dahil ZPL kod sayfası desteği için ZPL Programlama Kılavuzundaki
^CI
komutuna bakın.