Yazdırma Modu Seçme
Yazdırma Modu Seçme

Yazdırma Modu Seçme

Kullanılan medyaya ve mevcut yazıcı seçeneklerine uygun olan bir yazdırma modu kullanın. Rulo ve yelpaze kıvrımlı medya için medya yolu aynıdır.
Yazıcıyı belirli bir yazdırma modunu kullanacak şekilde ayarlamak için ZPL Programlama Kılavuzundaki
^MM
komutunu kullanma talimatlarına bakın. Bu kılavuzu indirmek için zebra.com/support adresinde listelenen yazıcı bilgileri bağlantılarından birine gidin.
Bu baskı modları yazıcınızla kullanılabilir:
Yırtma (varsayılan; herhangi bir yazıcı seçeneğiyle ve çoğu medya türüyle kullanılabilir)
Yazıcı, etiketleri aldığı gibi yazdırır. Etiketler, yazdırıldıktan sonra yırtılabilir.
Çıkarma (Etiket Dağıtıcı seçeneğiyle mevcuttur)
Yazıcı, yazdırma sırasında etiketi astardan soyar. Mevcut etiket çıkarılana kadar bir sonraki etiketi yazdırmak için duraklatılır.
Kesici (yalnızca fabrikada takılan Kesici seçeneğiyle mevcuttur)
Yazıcı, yazdırıldıktan sonra her bir etiketi keser.