Pil Menüsü
Pil Menüsü

Pil Menüsü

Bu tabloda, Pil menüsü öğeleri açıklanmaktadır.
Pil Menüsü Öğeleri
Ayar
Açıklama, Kabul Edilen Değerler ve Yapılandırma Yöntemleri
BATTERY STATUS (PİL DURUMU)
Yazıcının Pil alt sisteminin durumunu görüntüleyin.
Bu menü öğesi, pilin son tasarımının bataryaya veya bu menü öğesine ilişkin iletişimi içermediği için azaltılır.
Kabul edilen değerler: BATTERY NOT PRESENT (PİL MEVCUT DEĞİL)