Bluetooth Menüsü
Bluetooth Menüsü

Bluetooth Menüsü

Bu tabloda Bluetooth menüsü öğeleri açıklanmaktadır.
Bluetooth Menüsü Öğeleri
Ayar
Açıklama, Kabul Edilen Değerler ve Yapılandırma Yöntemleri
BLUETOOTH ADDRESS (BLUETOOTH ADRESİ)
Yazıcının Bluetooth MAC Adresini görüntüleyin
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.address
MODE (MOD)
Bluetooth bağlantısı eşleme yazıcı cihaz türünü görüntüleme — Çevresel (daha önce SLAVE (BAĞIMLI), tipik bağlantı modu) veya Merkezi.
DISCOVERY (BULMA)
Yazıcının Bluetooth cihaz eşleştirmesi için "Bulunabilir" olup olmadığını seçin.
Kabul edilen değerler:
  • ON (AÇIK) — Bluetooth bulunabilir modunu etkinleştirir.
  • OFF (KAPALI) — Bluetooth bulunabilir modunu devre dışı bırakır.
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.discoverable
CONNECTED (BAĞLI)
Eşleştirilmiş cihaza Bluetooth bağlantı durumunu görüntüleyin (Evet ya da Hayır).
BT SPEC VERSION (BT ÖZELLİK SÜRÜMÜ)
Bluetooth çalışma özellik seviyesini görüntüleyin.
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.radio_version
MIN SECURITY MODE (MİN. GÜVENLİK MODU)
Yazıcının Bluetooth uygulanan güvenlik minimum seviyesini görüntüleyin.