Ağ Menüsü
Ağ Menüsü

Ağ Menüsü

Bu tabloda Ağ Menüsü öğeleri açıklanmaktadır.
Ağ Menüsü Öğeleri
Ayar
Açıklama, Kabul Edilen Değerler ve Yapılandırma Yöntemleri
ACTIVE PRINT SERVER (AKTİF YAZDIRMA SUNUCUSU)
WIRED (KABLOLU) veya WIRELESS (KABLOSUZ) yazdırma sunucusunun etkin olup olmadığını doğrulayın.
PRIMARY NETWORK (BİRİNCİL AĞ)
WIRED (KABLOLU) veya WIRELESS (KABLOSUZ) yazdırma sunucusunun birincil olup olmadığını görüntüleyin ya da bunların durumunu değiştirin. Hangisinin birincil olacağını seçebilirsiniz.
Kabul edilen değerler:
 • WIRED (KABLOLU)
 • WIRELESS (KABLOSUZ)
Kullanılan SGD komutu:
ip.primary_network
WIRED IP ADDRESS (KABLOLU IP ADRESİ)
Yazıcının Kablolu IP Adresini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayara değişiklikleri kaydetmek için WIRED IP PROTOCOL (KABLOLU IP PROTOKOLÜ) öğesini PERMANENT (KALICI) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın (bkz. bu tablodaki AĞ SIFIRLAMA bölümü).
Kabul edilen değerler: Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.addr
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
WIRED SUBNET MASK (KABLOLU ALT AĞ MASKESİ)
Kablolu alt ağ maskesini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayara değişiklikleri kaydetmek için WIRED IP PROTOCOL (KABLOLU IP PROTOKOLÜ) öğesini PERMANENT (KALICI) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın (bkz. bu tablodaki AĞ SIFIRLAMA bölümü).
Kabul edilen değerler: Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.netmask
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
WIRED GATEWAY (KABLOLU AĞ GEÇİDİ)
Varsayılan kablolu ağ geçidini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayara değişiklikleri kaydetmek için WIRED IP PROTOCOL (KABLOLU IP PROTOKOLÜ) öğesini PERMANENT (KALICI) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın (bkz. bu tablodaki AĞ SIFIRLAMA bölümü).
Kabul edilen değerler: Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.gateway
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
WIRED IP PROTOCOL (KABLOLU IP PROTOKOLÜ)
Bu parametre Ağ Yöneticisi/Kullanıcının (daimi) ya da sunucunun (dinamik) Kablolu yazdırma sunucusu IP adresini seçip seçmeyeceğini belirlemesini sağlar. Bir dinamik seçeneği belirlenirse bu parametre yazdırma sunucusunun IP adresini sunucudan alacağı ya da almayacağı yöntemleri belirtir.
Yazdırma sunucusu, ağ ayarlarındaki değişikliklerin geçerli olabilmesi için sıfırlanmalıdır.
Kabul edilen değerler:
 • ALL (TÜMÜ)
 • GLEANING ONLY (SADECE TOPLAMA)
 • RARP
 • BOOTP
 • DHCP
 • DHCP ve BOOTP
 • PERMANENT (KALICI)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.protocol
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
WIRED MAC ADDRESS (KABLOLU MAC ADRESİ)
Kablolu yazdırma sunucusunun Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntüleyin.
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.mac_addr
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
WLAN IP ADDRESS (WLAN IP ADRESİ)
Yazıcının Kablosuz IP adresini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayara değişiklikleri kaydetmek için WLAN IP PROTOCOL (KABLOLU IP PROTOKOLÜ) öğesini PERMANENT (KALICI) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın (bkz. bu tablodaki AĞ SIFIRLAMA bölümü).
Kabul edilen değerler: Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
 • ip.addr
 • wlan.ip.addr
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
WLAN SUBNET MASK (WLAN ALT AĞ MASKESİ)
Kablosuz alt ağ maskesini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayara değişiklikleri kaydetmek için WLAN IP PROTOCOL (KABLOLU IP PROTOKOLÜ) öğesini PERMANENT (KALICI) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın (bkz. bu tablodaki AĞ SIFIRLAMA bölümü).
Kabul edilen değerler: Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Settings (Kablosuz Ayarları)
WLAN GATEWAY (WLAN AĞ GEÇİDİ)
Varsayılan kablosuz ağ geçidini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayara değişiklikleri kaydetmek için WLAN IP PROTOCOL (KABLOLU IP PROTOKOLÜ) öğesini PERMANENT (KALICI) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın (bkz. bu tablodaki AĞ SIFIRLAMA bölümü).
Kabul edilen değerler: Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
wlan.ip.gateway
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Kurulum)
WLAN IP PROTOCOL (WLAN IP PROTOKOLÜ)
Bu parametre Ağ Yöneticisi/Kullanıcının (kalıcı) ya da sunucunun (dinamik) Kablosuz yazdırma sunucusunun IP adresini seçip seçmeyeceğini belirlemesini sağlar. Bir dinamik seçeneği belirlenirse bu parametre yazdırma sunucusunun IP adresini sunucudan alacağı ya da almayacağı yöntemleri belirtir. Önemli • Yazdırma sunucusu, ağ ayarlarındaki değişikliklerin geçerli olabilmesi için sıfırlanmalıdır.
Kabul edilen değerler:
 • ALL (TÜMÜ)
 • GLEANING ONLY (SADECE TOPLAMA)
 • RARP
 • BOOTP
 • DHCP
 • DHCP ve BOOTP
 • PERMANENT (KALICI)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
wlan.ip.protocol
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
WLAN MAC ADDRESS (WLAN MAC ADRESİ)
Kablosuz yazdırma sunucusunun Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntüleyin.
Kullanılan SGD komutu:
wlan.mac_addr
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
ESSID
Genişletilmiş Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (ESSID), kablosuz ağınıza yönelik bir tanımlayıcıdır. Kullanıcı arabiriminden değiştirilemeyen bu ayar, geçerli kablosuz yapılandırması için ESSID'i verir.
Kabul edilen değerler: 32 karakterli alfasayısal dize (varsayılan 125)
Kullanılan SGD komutu:
wlan.mac_addr
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
CHANNEL (KANAL)
Kablosuz ağ etkin ve kimliği doğrulanmışken kullanılan kablosuz kanalı görüntüleyin.
Kullanılan SGD komutu:
wlan.channel
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
SIGNAL (SİNYAL)
Kablosuz ağ etkin ve kimliği doğrulanmışken kablosuz sinyal gücünü görüntüleyin.
Kullanılan SGD komutu:
wlan.signal_strength
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
IP PORT (IP PORTU)
Bu yazıcı ayarı, TCP yazdırma servisinin dinlediği dahili kablolu yazdırma sunucusunun port numarası ile alakalıdır. Ana bilgisayardan gelen normal TCP iletişimleri bu porta yönlendirilmelidir.
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.port
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
IP ALTERNATE PORT (IP ALTERNATİF BAĞLANTI NOKTASI)
Bu komut, alternatif TCP portunun port numarasını belirler.
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.port_alternate
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
Bu komutu destekleyen yazdırma sunucuları, aynı anda hem birincil hem de alternatif portu bağlantılar için izleyecektir.
RESET NETWORK (AĞI SIFIRLA)
Kablolu veya kablosuz yazdırma sunucusunu sıfırlamak ve ağ ayarlarında yaptığınız tüm değişiklikleri kaydetmek için kullanılır.
Herhangi bir ağ ayarını değiştirdiğinizde, değişikliklerin geçerli olması için yazıcının dahili yazdırma sunucusunun sıfırlanması gerekir.
İlgili ZPL komutları:
~WR
Kullanılan SGD komutu:
device.reset
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
Print Server Settings (Yazdırma Sunucusu Ayarları)
Reset Print Server (Yazdırma Sunucusunu Sıfırla)
VISIBILITY AGENT (GÖRÜNÜM ARACISI)
Yazıcı kablolu veya kablosuz bir ağa bağlandığında, Cloud-based Zebra Printer Connector (Bulut Tabanlı Zebra Yazıcı Konektörü) üzerinden şifreli, sertifika-kimlik doğrulamalı bir web soket bağlantısı kullanarak Zebra's Asset Visibility Service'a (Zebra Varlık Görünürlüğü Servisi) bağlanmaya çalışacaktır. Yazıcı, Bulma Verileri ile Ayarları ve Uyarı Verilerini gönderir. Herhangi bir etiket formatında yazdırılan veriler İLETİLMEZ.
Bu özelliği kapatmak için bu ayarı devre dışı bırakın. Daha fazla bilgi edinmek için zebra.com/support adresindeki "Varlık Görünüm Aracısını Kaldırma" Uygulama Notunu inceleyin.
Kabul edilen değerler:
 • ON (Açık)
 • OFF (KAPALI)
Kullanılan SGD komutu:
weblink.zebra_connector.enable
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Configuration (Ağ Yapılandırması)
Cloud Connect Settings (Cloud Connect Ayarları)