Portlar Menüsü
Portlar Menüsü

Portlar Menüsü

Bu tabloda Portlar menüsü öğeleri açıklanmaktadır.
Portlar Menüsü Öğeleri
Ayar
Açıklama, Kabul Edilen Değerler ve Yapılandırma Yöntemleri
BAUD RATE (BAUD HIZI)
Ana bilgisayar tarafından kullanılan ile uyumlu baud değerini seçin.
Kabul edilen değerler:
 • 115200
 • 57600
 • 38400
 • 28800
 • 19200
 • 14400
 • 9600
 • 4800
İlgili ZPL komutları:
^SC
Kullanılan SGD komutu:
comm.baud
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings
Serial Communications Setup (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir > Seri İletişim Kurulumu)
DATA BITS (VERİ BİTLERİ)
Ana bilgisayar tarafından kullanılan ile uyumlu veri bitleri değerini seçin.
Kabul edilen değerler: 7 veya 8
İlgili ZPL komutları:
^SC
Kullanılan SGD komutu:
comm.data_bits
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings
Serial Communications Setup (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir > Seri İletişim Kurulumu)
PARITY (EŞLİK)
Ana bilgisayar tarafından kullanılan ile uyumlu parite değerini seçin.
Kabul edilen değerler:
 • NONE
 • EVEN
 • ODD
İlgili ZPL komutları:
Kullanılan SGD komutu:
^SC
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings
Serial Communications Setup (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir > Seri İletişim Kurulumu)
HOST HANDSHAKE (SUNUCU UYUŞMASI)
Ana bilgisayar tarafından kullanılan ile uyumlu sunucu uyuşması protokolünü seçin.
Kabul edilen değerler:
 • XON/XOFF
 • RTS/CTS
 • DSR/DTR
İlgili ZPL komutları:
^sc
Kullanılan SGD komutu:
comm.handshake
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings
Serial Communications Setup (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir > Seri İletişim Kurulumu)
WML
Kablosuz İşaretleme Dili (WML) sürümünü görüntüleyin. Bu değer değiştirilemez.