Sensörler Menüsü
Sensörler Menüsü

Sensörler Menüsü

Bu tabloda, Sensörler menüsü öğeleri açıklanmaktadır.
Sensör Menüsü Öğeleri
Ayar
Açıklama, Kabul Edilen Değerler ve Yapılandırma Yöntemleri
SENSOR TYPE (SENSÖR TÜRÜ)
Kullanmakta olduğunuz medya için uygun olan medya sensörünü seçin. Yansıtıcı sensör tipik olarak siyah işaretli medya için kullanılır. Aktarıcı sensör tipik olarak diğer medya türleri için kullanılır.
Kabul edilen değerler:
  • TRANSMISSIVE (AKTARICI)
  • REFLECTIVE (YANSITICI)
İlgili ZPL komutları:
^JS
Kullanılan SGD komutu:
device.sensor_select
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Ayarları)
LABEL SENSOR (ETİKET SENSÖRÜ)
Etiket sensörünün hassasiyetini ayarlayın.
Bu değer, sensör kalibrasyonu sırasında ayarlanır. Zebra Teknik Desteği ya da yetkili bir servis teknisyeni tarafından aksi belirtilmedikçe bu ayarı DEĞİŞTİRMEYİN.
Kabul edilen değerler: 0 ila 255
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.label_sensor
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)
TAKE LABEL (ETİKET AL)
Sensör devresinden alınan etiketin yoğunluğunu ayarlayın.
Bu değer, sensör kalibrasyonu sırasında ayarlanır. Zebra Teknik Desteği ya da yetkili bir servis teknisyeni tarafından aksi belirtilmedikçe bu ayarı DEĞİŞTİRMEYİN.
Kabul edilen değerler: 0 ila 255
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.take_label
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)