Ayarlar Menüsü
Ayarlar Menüsü

Ayarlar Menüsü

Bu tabloda Ayar menüsü öğeleri açıklanmaktadır.
Ayarlar Menüsü Öğeleri
Ayar
Açıklama, Kabul Edilen Değerler ve Yapılandırma Yöntemleri
DARKNESS (KOYULUK)
Yazdırma koyuluğunu, iyi yazdırma kalitesi sunan en düşük ayara getirin. Koyuluğu çok yükseğe getirirseniz etiket resmi net şekilde yazdırılmayabilir, barkodlar düzgün taranmayabilir, sayfaya şerit çekilebilir ya da yazıcı kafası erken aşınabilir.
İsterseniz en iyi koyuluk ayarını belirlemek için bir yazdırma kalitesi raporu oluşturun. Bkz. Yazdırma Kalitesi Raporu Oluşturma (FEED Otomatik Testi).
Kabul edilen değerler: 0,0 ila 30,0
İlgili ZPL komutları:
^MD
,
~SD
Kullanılan SGD komutu:
print.tone
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Darkness (Koyuluk)
PRINT SPEED (YAZDIRMA HIZI)
Etiket yazdırmak için saniyede inç (ips) cinsinden hız seçin. Daha düşük yazdırma hızları genellikle daha iyi yazdırma kalitesi sunar.
Kabul edilen değerler:
 • ZD620 203 dpi = 2 ila 8 ips
 • ZD620 300 dpi = 2 ila 6 ips
 • ZD420 203 dpi = 2 ila 6 ips
 • ZD420 300 dpi = 2 ila 4 ips
İlgili ZPL komutları:
^PR
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.media_type
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Print Speed (Yazdırma Hızı)
MEDIA TYPE (MEDYA TÜRÜ)
Kullandığınız medya türünü seçin.
Kabul edilen değerler: CONTINUOUS (SÜREKLİ), GAP/WEB (BOŞLUK/WEB), MARK/NOTCH (İŞARET/ÇENTİK)
CONTINUOUS (SÜREKLİ) öğesini seçerseniz etiket formatınıza etiket uzunluğu da eklemeniz gerekir (ZPL kullanıyorsanız
^LL
). Çeşitli aralıklı medya için GAP/WEB (BOŞLUK/WEB) ya da MARK/NOTCH (İŞARET/ÇENTİK) öğesini seçerseniz yazıcı, etiket uzunluğunu hesaplamak için medyayı besler.
İlgili ZPL komutları:
^MN
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.media_type
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Kurulum)
Media Type (Medya Türü)
PRINT METHOD (YAZDIRMA YÖNTEMİ)
Yazıcının yazdırma işlemi için şerit kullanması gerekip gerekmediğini belirleyin.
Kabul edilen değerler:
 • THERMAL TRANS (TERMAL AKTARIM) — Şerit ve termal aktarım medyalarını kullanır.
 • DIRECT THERMAL (DOĞRUDAN TERMAL) — Doğrudan termal medya kullanır ve şerit kullanmaz.
İlgili ZPL komutları:
^MT
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.print_method
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Kurulum)
Print Method (Yazdırma Yöntemi)
TEAR OFF (YIRTMA)
Bir etiket basıldıktan sonra medyanın bekleme konumunu ayarlar. Bekleme veya durma konumu, yırtma noktasının açık olduğu veya etiketlerin arasında bir yere ayarlanır.
Gerekirse yazdırmadan sonra medyanın konumunu yırtma çubuğunun üzerine kaydırın.
 • Daha düşük değerler, medyayı belirtilen sayıda nokta kadar yazıcıya taşır (yırtma çizgisi yazdırılan etiketin kenarına yakınlaşır).
 • Daha yüksek değerler medyayı yazıcı dışına hareket ettirir (yırtma çizgisi sonraki etiketin ön kenarına yakınlaşır).
Kabul edilen değerler: –120 ila 120
İlgili ZPL komutları:
~TA
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.tear_off
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Tear Off (Yırtma)
PRINT WIDTH (YAZDIRMA GENİŞLİĞİ)
Kabul edilen değerler:
 • ZD620 203 dpi = 0002 - 832 nokta
 • ZD620 300 dpi = 0002 - 1280* nokta
 • ZD420 203 dpi = 0002 - 832 nokta
 • ZD420 300 dpi = 0002 - 1280 * nokta (EPL modu maksimum varsayılan genişliği 1248 noktadır.)
Baskı genişliğini çok geniş bir değere ayarlamak, biçimlendirme belleğini boşa harcar.
Etiketin kenarlarını merdane silindirinin üzerine bastırmak, merdaneye zarar verebilir.
İlgili ZPL komutları:
^PW
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.print_width
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Kurulum)
Print Width (Yazdırma Genişliği)
Genişliği fazla dar ayarlamak, etiketin bazı bölümlerinin medyaya yazdırılmamasına neden olabilir.
Görüntü ZPL II
^POI
komutu kullanılarak ters çevrildiyse bu ayar, etiket biçiminin yatay pozisyonunu etkileyebilir.
YAZDIRMA MODU
Yazıcı seçenekleriniz ile uyumlu bir yazdırma modunu seçin. Yazdırma modu seçimlerinin farklı yazıcı seçenekleriyle nasıl çalıştığı hakkında bilgi için bkz. Yazdırma Modu Seçme.
Kabul edilen değerler: TEAR-OFF (YIRTMA), PEEL-OFF (ÇIKARTMA), CUTTER (KESİCİ)
İlgili ZPL komutları:
^MM
Kullanılan SGD komutu:
media.printmode
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Print Mode (Yazdırma Modu)
LABEL TOP (ETİKET ÜSTÜ)
Gerekirse görüntünün konumunu etikette dikey olarak kaydırır.
 • Negatif değerler, görüntüyü etikette daha yükseğe hareket ettirir (yazıcı kafasına doğru).
 • Pozitif rakamlar, görüntüyü etikette (yazıcı kafasından uzakta) belirtilen sayıda nokta kadar kaydırır.
Kabul edilen değerler: –120 ila 120
İlgili ZPL komutları:
^LT
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Kurulum)
Label Top (Etiket Üstü)
LEFT POSITION (SOL KONUM)
Gerekirse görüntünün konumunu etikette yatay olarak kaydırır.
 • Negatif değerler, görüntünün sol kenarını, seçilen noktaların sayısı kadar etiketin sol kenarına doğru hareket ettirir.
 • Pozitif değerler, görüntünün kenarını etiketin sağ kenarına doğru hareket ettirir.
Kabul edilen değerler: –9999 ila 9999
İlgili ZPL komutları:
^LS
Kullanılan SGD komutu:
zpl.left_position
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Kurulum)
Left Position (Sol Konum)
YENİDEN YAZDIRMA MODU
Yeniden baskı modu etkinleştirildiğinde,
FEED
(BESLE) düğmesine basarak yazdırılan son etiketi yeniden basabilirsiniz.
Kabul edilen değerler: AÇIK veya KAPALI (varsayılan)
İlgili ZPL komutları:
^JZ
Kullanılan SGD komutu:
zpl.left_position
Yazdırma Sunucusu web sayfası: Şu anda desteklenmez
LABEL LENGTH MAX (MAKS. ETİKET UZUNLUĞU)
Bu ayar, SmartCal gibi yazıcı araçlarının etiketleri otomatik olarak algılama (siyah işaret, çentik veya boşluk/web) için kullandığı mesafeyi kontrol eder. Yazıcı, etiketi algılamaz ve kalibre etmezse sürekli medya yüklendiğini varsayar.
Değeri, yazıcı ile birlikte kullanılan en uzun etiket artı 25,4 mm (1,0 inç) olacak şekilde ayarlayın. İdeal olarak, maks. etiket uzunluğu ve artı bir incin iki katı bir değeri kullanın.
Gösterilen resimde, 1 etiket uzunluğunu, 2 etiketler arası boşluğu ve 3 ise bir etiket uzunluğu artı bir inçe uyumlu bir ayarı gösterir.
Kabul edilen değerler: 1-39 (inç), 39 varsayılan
İlgili ZPL komutları:
^ML
(
^LL
,
^PW
)
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.label_length_max
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Kurulum)
Maximum Length (Maksimum Uzunluk)