Araçlar Menüsü
Araçlar Menüsü

Araçlar Menüsü

Bu tabloda, Araçlar menüsü öğeleri açıklanmaktadır.
Araçlar Menüsü Öğeleri
Ayar
Açıklama, Kabul Edilen Değerler ve Yapılandırma Yöntemleri
PRINT INFORMATION (YAZDIRMA BİLGİLERİ)
Seçilen bilgileri (yedi seçenekten biri) bir ya da daha fazla etiket üzerine yazdırın. Bu menü öğesi, her biri için farklı varsayılan değerlere sahip üç kullanıcı menüsü aracılığıyla kullanılabilir.
Kabul edilen değerler:
 • SETTINGS (AYARLAR) — Yazıcı yapılandırma raporunu yazdırır. Bir örnek etiket Yapılandırma Raporu ile Test Yazdırma içinde gösterilmektedir.
 • NETWORK (AĞ) — Takılı herhangi bir yazdırma sunucusu veya Bluetooth aygıtı ayarlarını yazdırır.
 • FORMATS (FORMATLAR) — Yazıcının RAM ve Flash belleğinde bulunan mevcut formatları yazdırır.
 • IMAGES (GÖRÜNTÜLER) — Yazıcının RAM ve Flash belleğinde bulunan mevcut görüntüleri yazdırır.
 • FONTS (YAZI TİPLERİ) — Standart yazı tipleri ve isteğe bağlı yazı tipleri de dahil olmak üzere yazıcıda mevcut yazı tiplerini yazdırır. Yazı tipleri, RAM ya da Flash bellekte saklanabilir.
 • BARCODES (BARKODLAR) — Yazıcıda mevcut barkodları yazdırır. Barkodlar, RAM ya da Flash bellekte saklanabilir.
 • ALL (TÜMÜ) — Önceki altı etiketi yazdırır.
 • SENSOR PROFILE (SENSÖR PROFİLİ) — Mevcut sensör değerlerine göre sensör ayarlarını gösterir. Sonuçları yorumlamak için bkz. Manuel Medya Kalibrasyonu.
İlgili ZPL komutları:
 • SETTINGS (AYARLAR):
  ~WC
 • NETWORK (AĞ):
  ~WL
 • SENSOR PROFILE (SENSÖR PROFİLİ):
  ~JG
 • Diğerleri:
  ^WD
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Printer Settings (Yazıcı Ayarları)
Print Listings on Label (Listeleri Etikete Yazdır)
Yazdırma Yapılandırması ve Ağ Yapılandırma Raporları örnekleri için bkz. Yazıcı ve Ağ Yapılandırma Raporları Yazdırma (CANCEL Otomatik Testi).
IDLE DISPLAY (BOŞTA GÖRÜNTÜ)
Yazıcı boşta olduğunda görüntülemek için altı bilgi formatından birini seçin. Tüm yapılandırmalarla gösterilmez.
Kabul edilen değerler:
 • FW VERSION (FW SÜRÜMÜ)
 • IP ADDRESS (IP ADRESİ)
 • MM/DD/YY 24 HR (AA/GG/YY 24 saat)
 • MM/DD/YY 12 HR (AA/GG/YY 12 saat)
 • DD/MM/YY 24 HR (GG/AA/YY 24 saat)
 • DD/MM/YY 12 HR (GG/AA/YY 12 saat)
İlgili ZPL komutları: Yok
Kullanılan SGD komutu:
device.idle_display_format
,
device.idle_display_value
Yazdırma Sunucusu web sayfası: Yok
POWER UP ACTION (AÇILIŞ EYLEMİ)
Açılış sırasında yazıcının yapacağı işlemi belirleyin.
Kabul edilen değerler:
 • CALIBRATE (KALİBRE ET) — Sensör seviyelerini ve eşikleri ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
 • FEED (BESLE) — Etiketleri ilk kayıt noktasına besler.
 • LENGTH (UZUNLUK) — Geçerli sensör değerlerini kullanarak etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
 • NO MOTION (HAREKET YOK) — Yazıcıya medyayı hareket ettirmemesini söyler. Web'in düzgün yerleştirildiğinden manuel olarak emin olmalı ya da sonraki web'i/boşluğu konumlamak için FEED'e (BESLE) basmalısınız.
 • SHORT CAL (KISA KALİBRASYON) — Sensör kazancını ayarlamadan medya ve web eşiklerini ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
İlgili ZPL komutları:
^MF
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.power_up_action
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Printer Settings (Yazıcı Ayarları)
HEAD CLOSE ACTION (KAFA KAPAMA EYLEMİ)
Yazıcı kafasını kapattığınızda yazıcının yapacağı işlemi belirleyin.
Kabul edilen değerler:
 • CALIBRATE (KALİBRE ET) — Sensör seviyelerini ve eşikleri ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
 • FEED (BESLE) — Etiketleri ilk kayıt noktasına besler.
 • LENGTH (UZUNLUK) — Geçerli sensör değerlerini kullanarak etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
 • NO MOTION (HAREKET YOK) — Yazıcıya medyayı hareket ettirmemesini söyler. Web'in düzgün yerleştirildiğinden manuel olarak emin olmalı ya da sonraki web'i konumlamak için FEED'e (BESLE) basmalısınız.
 • SHORT CAL (KISA KALİBRASYON) — Sensör kazancını ayarlamadan medya ve web eşiklerini ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
İlgili ZPL komutları:
^MF
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.head_close_action
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Printer Settings (Yazıcı Ayarları)
Calibration (Kalibrasyon)
LOAD DEFAULTS (VARSAYILANLARI YÜKLE)
Belirli yazıcıyı, yazdırma sunucusu ve ağ ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün. Varsayılanları yüklerken dikkatli olmanız gerekir. Elle yapılan ayarların hepsini tekrar yüklemek zorunda kalacaksınız. Bu menü öğesi, her biri için farklı varsayılan değerlere sahip iki kullanıcı menüsü aracılığıyla kullanılabilir.
Kabul edilen değerler:
 • FACTORY (FABRİKA) — Ağ ayarları dışındaki tüm yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler. Varsayılanları yüklerken dikkatli olmanız gerekir. Elle yapılan ayarların hepsini tekrar yüklemek zorunda kalacaksınız.
 • NETWORK (AĞ) — Yazıcının kablolu veya kablosuz yazdırma sunucusunu yeniden başlatır. Kablosuz bir yazdırma sunucusu ile yazıcı kablosuz ağınızla da yeniden ilişkilendirecektir.
 • LAST SAVED (SON KAYDEDİLEN) — En son kalıcı kayıttaki ayarları yükler.
İlgili ZPL komutları:
Kullanılan SGD komutu:
 • FACTORY (FABRİKA):
  ^JUF
 • NETWORK (AĞ):
  ^JUN
 • LAST SAVED (SON KAYDEDİLEN):
  ^JUR
Kullanılan SGD komutu: Yok
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Printer Settings (Yazıcı Ayarları)
Calibration (Kalibrasyon)
 • FACTORY (FABRİKA):
  View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
  Restore Default Configuration (Varsayılan Yapılandırmayı Geri Yükle)
 • NETWORK (AĞ):
  Print Server Settings (Yazdırma Sunucusu Ayarları)
  Reset Print Server (Yazdırma Sunucusunu Sıfırla)
 • LAST SAVED (SON KAYDEDİLEN):
  View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
  Restore Saved Configuration (Kaydedilen Yapılandırmayı Geri Yükle)
MEDIA/RIBBON CAL (MEDYA/ŞERİT KALİBRASYONU)
Medya sensörlerinin hassasiyetini ayarlamak için yazıcıyı kalibre edin.
İlgili ZPL komutları:
~JC
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.manual_calibration
Yazdırma Sunucusu web sayfası: Kalibrasyon prosedürü, web sayfalarından başlatılamaz.
DIAGNOSTIC MODE (TANILAMA MODU)
Yazıcının kendisi tarafından alınan tüm veriler için onaltılık değerler vermesi amacıyla bu diagnostik aracını kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. İletişim Tanılama Testi Çalıştırma.
Kabul edilen değerler:
 • PRINT (YAZDIR)
 • E: DRIVE (SÜRÜCÜ)
 • USB
 • MEMORY (BELLEK)
 • DISABLED (DEVRE DIŞI)
İlgili ZPL komutları:
 • ~JD
  to enable (etkinleştirmek için)
 • ~JE to disable
to enable (etkinleştirmek için)
Kullanılan SGD komutu:
device.diagnostic_print
Yazdırma Sunucusu web sayfası: Kalibrasyon prosedürü, web sayfalarından başlatılamaz.
CONFIG INFO TO USB (USB'YE YAPILANDIRMA BİLGİSİ)
Operatörün yazıcı yapılandırma raporunu göndermesine izin verir (bir ZPL
^HH
komutu verildiğinde yazıcı tarafından ana sisteme geri gönderilen verilere eş değer). Yazıcı, yazıcının USB Ana Bilgisayar bağlantı noktasındaki USB sürücüsüne bir dosya (
OUTxxx.txt
, xxx = 000 ila 999) gönderir ve dosya, USB Ana Bilgisayar Portu ve Link-OS Kullanım Örnekleri bölümünde sağlanan bilgiler doğrultusunda biçimlendirilir. Yazıcı yapılandırması rapor dosyaları adları USB sürücüsüne yazılan her bir raporla artar (gelecek sefer dosyaya yazdırıldığında
OUT001.txt
-
OUT002.txt
şeklinde artış).
Kabul edilen değerler:
 • SEARCH (NO USB DRIVE FOUND) (ARAMA (USB SÜRÜCÜSÜ BULUNAMADI))
 • WRITE (if USB drive in installed) (YAZ (USB sürücüsü takılıysa))
İlgili ZPL komutları:
^HH
(rapor edilen eş değer bilgiler)
Kullanılan SGD komutu:
 • file.capture_response.begin
 • file.capture_response.end
 • file.capture_response.destination
Yazdırma Sunucusu web sayfası: Yok
ZBI ENABLED? (ZBI ETKİN Mİ?)
Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0 ™), yazıcınız için satın alabileceğiniz bir programlama seçeneğidir. Bu seçeneği satın almak istiyorsanız daha fazla bilgi için Zebra satıcınıza başvurun.
Kabul edilen değerler:
 • HAYIR
 • EVET
İlgili ZPL komutları: Yok
Kullanılan SGD komutu:
zbi.key
(ZBI 2.0 seçeneğinin yazıcıda etkinleştirilmiş ya da devre dışı bırakılmış olup olmadığını tanımlar)
Yazdırma Sunucusu web sayfası: Yok
RUN ZBI PROGRAM (ZBI PROGRAMINI YÜRÜT)
Bu menü öğesi yalnızca yazıcınızda ZBI etkinleştirilmişse görüntülenir. Yazıcınıza ZBI programları indirildiyse bu menü öğesini kullanarak çalıştırmak üzere birini seçebilirsiniz. Yazıcınızda hiçbir program yoksa NONE (HİÇBİRİ) listelenir.
Yazıcınıza indirdiğiniz bir ZBI programını çalıştırmak için:
 1. Bu menüden bir dosya seçmek için
  UP ARROW
  (YUKARI OK) veya
  DOWN ARROW
  (AŞAĞI OK) tuşunu kullanın.
 2. RUN (ÇALIŞTIR) seçeneğini belirlemek için
  RIGHT SELECT
  (SAĞ SEÇİM) düğmesine basın. Hiçbir program yoksa RUN (ÇALIŞTIR) seçeneği bir işlem gerçekleştirmez.
Kabul edilen değerler:
 • NONE (YOK)
 • PROGRAM FILE NAMES (PROGRAM DOSYASI ADLARI)
İlgili ZPL komutları:
 • ^JI
 • ~JI
Kullanılan SGD komutu:
zbi.control.run
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
Printer Home Page (Yazıcı Ana Sayfası)
Directory Listing (Dizin İçerik Listesi)
STOP ZBI PROGRAM (ZBI PROGRAMINI DURDUR)
Bu menü öğesi yalnızca yazıcınızda ZBI etkinleştirilmişse görüntülenir. Bir ZBI programını durdurmak için bu menü öğesini kullanın. Yazıcı yalnızca çalışan programları listeler.
Bir ZBI programını durdurmak için:
 1. Gerekirse bu menüden bir dosya seçmek için
  UP ARROW
  (YUKARI OK) veya
  DOWN ARROW
  (AŞAĞI OK) tuşunu kullanın.
 2. STOP (ÇALIŞTIR) seçeneğini belirlemek için
  RIGHT SELECT
  (SAĞ SEÇİM) düğmesine basın.
Kabul edilen değerler:
 • NONE (YOK)
 • PROGRAM FILE NAMES (PROGRAM DOSYASI ADLARI)
İlgili ZPL komutları:
~JQ
Kullanılan SGD komutu:
zbi.control.terminate
Yazdırma Sunucusu web sayfası:
Printer Home Page (Yazıcı Ana Sayfası)
Directory Listing (Dizin İçerik Listesi)
PRINT USB FILE (USB DOSYASI YAZDIR)
Bir USB Flash sürücüsünden yazdırılacak dosyaları seçin. Bu özelliği kullanarak bir alıştırma yapmak için USB Ana Bilgisayar Portu ve Yakın Alan İletişimi (NFC) Özelliklerini Kullanma içindeki alıştırmalara bakın.
Bir USB Flash sürücüsünden dosyaları yazdırmak için:
 1. Yazıcının, USB ana bilgisayar portuna bir USB Flash sürücü takın. Yazıcı, mevcut dosyaları listeler.
  SELECT ALL
  (TÜMÜNÜ SEÇ), USB Flash sürücüsündeki tüm dosyaları yazdırmak için kullanılabilir.
 2. Bu menüden bir dosya seçmek için
  UP ARROW
  (YUKARI OK) veya
  DOWN ARROW
  (AŞAĞI OK) tuşunu kullanın.
 3. PRINT (ÇALIŞTIR) seçeneğini belirlemek için
  RIGHT SELECT
  (SAĞ SEÇİM) düğmesine basın.
Kabul edilen değerler:
 • NONE (YOK)
 • SELECT ALL (TÜMÜNÜ SEÇ)
 • PROGRAM FILE NAMES (PROGRAM DOSYASI ADLARI)
İlgili ZPL komutları: Yok
Kullanılan SGD komutu:
usb.host.read_list
Yazdırma Sunucusu web sayfası: Yok
COPY USB FILE TO E (USB DOSYASINI E'YE KOPYALA):
Bir USB Flash sürücüsünden yazıcıya kopyalanacak dosyaları seçin. Bu özelliği kullanarak bir alıştırma yapmak için USB Ana Bilgisayar Portu ve Yakın Alan İletişimi (NFC) Özelliklerini Kullanma içindeki alıştırmalara bakın.
Dosyaları bir USB Flash sürücüden yazıcıya kopyalamak için:
 • Yazıcının, USB ana bilgisayar portuna bir USB flash sürücü takın. Yazıcı, mevcut dosyaları listeler.
  SELECT ALL
  (TÜMÜNÜ SEÇ), USB Flash sürücüsündeki tüm dosyaları kopyalamak için kullanılabilir.
 • Bu menüden bir dosya seçmek için
  UP ARROW
  (YUKARI OK) veya
  DOWN ARROW
  (AŞAĞI OK) tuşunu kullanın.
 • STORE (ÇALIŞTIR) seçeneğini belirlemek için
  RIGHT SELECT
  (SAĞ SEÇİM) düğmesine basın.
Kabul edilen değerler:
 • NONE (YOK)
 • SELECT ALL (TÜMÜNÜ SEÇ)
 • PROGRAM FILE NAMES (PROGRAM DOSYASI ADLARI)
Kullanılan SGD komutu:
usb.host.read_list
Yazdırma Sunucusu web sayfası: Yok
STORE E: FILE TO USB (E: DOSYASINI USB'YE DEPOLA)
Bir USB Flash sürücüsünde saklamak için yazıcıdan dosyaları seçin. Bu özelliği kullanarak bir alıştırma yapmak için USB Ana Bilgisayar Portu ve Yakın Alan İletişimi (NFC) Özelliklerini Kullanma içindeki alıştırmalara bakın.
Dosyaları yazıcıdan USB Flash sürücüye kopyalamak için:
 • Yazıcının USB ana bilgisayar portuna bir USB flash sürücü takıldığını doğrulayın. Yazıcı, mevcut dosyaları listeler.
  SELECT ALL
  (TÜMÜNÜ SEÇ), yazıcıdaki tüm dosyaları USB Flash sürücüye kopyalamak için kullanılabilir.
 • Bu menüden bir dosya seçmek için
  UP ARROW
  (YUKARI OK) veya
  DOWN ARROW
  (AŞAĞI OK) tuşunu kullanın.
 • STORE (ÇALIŞTIR) seçeneğini belirlemek için
  RIGHT SELECT
  (SAĞ SEÇİM) düğmesine basın.
Kabul edilen değerler:
 • NONE (YOK)
 • SELECT ALL (TÜMÜNÜ SEÇ)
 • PROGRAM FILE NAMES (PROGRAM DOSYASI ADLARI)
Kullanılan SGD komutu:
usb.host.write_list
PRINT STATION (YAZDIRMA HAZNESİ)
Değişken alanları bir etiket biçiminde doldurmak ve etiketi bir USB klavye, ölçek veya barkod tarayıcı gibi bir İnsan Giriş Cihazı (HID) kullanarak yazdırmak için bu menü öğesini kullanın. Bu seçeneği kullanmak için uygun bir etiket formatı, yazıcının
E:
sürücüsünde saklanmalıdır. USB Ana Bilgisayar Portu ve Yakın Alan İletişimi (NFC) Özelliklerini Kullanma bölümündeki alıştırmalara bakın.
Bir HID'yi yazıcının USB ana bilgisayar portlarından birine taktığınızda, yazıcının
E:
sürücüsünde bir form seçmek için bu kullanıcı menüsünü kullanın. Formdaki değişken
^FN
alanlarını doldurmanız istendiğinde yazdırmak istediğiniz etiket miktarını belirtebilirsiniz.
^FN
komutunu veya bu özellikle ilgili SGD komutlarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için ZPL Programlama Kılavuzu'na bakın. Bu bilgileri indirmek için Bu Kılavuz Hakkında bölümünde listelenen ürün bilgileri site bağlantılarından birini kullanın.
Kullanılan SGD komutları:
 • usb.host.keyboard_input
  [ON (AÇIK) olarak ayarlanmalıdır]
 • usb.host.template_list
 • usb.host.fn_field_lis
  t
 • usb.host.fn_field_data
 • usb.host.fn_last_field
 • usb.host.template_print_amount
PASSWORD PROTECT (PAROLA KORUMASI)
Kullanıcı menü öğeleri için parola koruma düzeyini seçin. Varsayılan yazıcı parolası
1234
'tür.
Kabul edilen değerler:
 • NONE (YOK)
 • SELECTED (SEÇİLİ)
 • ALL (TÜMÜ)
İlgili ZPL komutları:
^KP
(yazıcı parolasını değiştirmek için)
PRINT TEST FORMAT (YAZDIRMA TESTİ FORMATI)
Yazdırma sorunlarını gidermenize yardımcı olması amacıyla belirli etiket türlerini basan test sekanslarını başlatmak için bu menü öğesini kullanın.
Kabul edilen değerler:
 • DARKNESS (KOYULUK) — Artan koyuluk düzeylerinde tekrarlanan bir görüntü çalıştırır.
 • FIRST DOT LOCATION (İLK NOKTA KONUMU) — Etiketin konumunu ayarlamanıza yardımcı olması için ilk nokta konumunu ve etiket üstünü tanımlar.
 • PRINT LINE (YAZDIRMA SATIRI) — Bir test sekansı başlatır.
 • IMAGE COMPRESSION (GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMA) — Bir görüntünün sıkıştırılması veya gerilmesi ile ilgili sorunlarda yardımcı olması için çizgiler ve daireleri olan bir görüntü basar.
 • ELEMENT OUT (ELEMAN ÇIKIŞ) — Yazıcı kafasının çalışıp çalışmadığını göstermek için tasarlanmış yatay bir görüntü basar.
Kullanılan SGD komutu:
 • print.troubleshooting_label_choices
  (etiket türünü belirtir)
 • print.troubleshooting_label_print
  (etiketi yazdırır)