Diğer Sorunları Çözme
Diğer Sorunları Çözme

Diğer Sorunları Çözme

Yazıcıyla ilgili çeşitli sorunları belirlemek ve gidermek için bu bilgileri kullanın.
Sorun
Olası Nedenler ve Çözümler
Ayarlar kayboldu veya yok sayıldı.
Bazı parametreler yanlış ayarlandı. Yazıcı ayarları değiştirilmiş ancak kaydedilmemiş olabilir (örneğin, yazıcıyı kapatmadan önce yapılandırmayı kaydetmek için
^JU
ZPL komutu kullanılmamıştır).
Ayarların kaydedildiğini doğrulamak için yazıcıyı KAPALI ve ardından AÇIK konuma getirin.
Etiket formatı ya da form komutları veya yazıcıya doğrudan gönderilen komutlar sözdizimi hatalarına sahip veya hatalı kullanılmış.
 • Ürün yazılımı komutu parametrenin değiştirilmesini önlemiş veya
 • Ürün yazılımı komutu parametreyi varsayılan ayarına sıfırlamış.
Komut kullanımı ve söz dizimini doğrulayıp bunları kullanmak için ZPL Programlama Kılavuzuna başvurun. Kılavuz konumu bağlantıları için bkz. Bu Kılavuz Hakkında.
Yazıcıda ayarlanan ön ek ve sınırlayıcı karakterler etiket formatındakiler ile uyumlu değil.
Kontrol, Komut ve Sınırlayıcı ayarlarına yönelik ZPL programlama ayarlarının sistem yazılım ortamınız için doğru olduğundan emin olun.
Bu üç menü öğesi için bir Yapılandırma Raporu yazdırın veya yazıcı ekranındaki (varsa) Dil Menüsünü kullanın ve bu öğeleri yazdırmaya çalıştığınız etiket formatı veya formundaki komutlarla karşılaştırın. Bkz. Yapılandırma Raporu ile Test Yazdırma, Dil Menüsü ve ZPL Yapılandırması.
Ana İşlem Kartı (MLB) arızalı olabilir. Ürün yazılımı bozulmuş veya MLB'nin bakıma ihtiyacı var.
 • Yazıcıyı fabrika varsayılanlarına sıfırlayın. Zebra Setup Utilities'i kullanarak
  Open Printer Tools (Yazıcı Araçlarını Aç)
  Action (Eylem)
  Load printer defaults (Yazıcı varsayılanlarını yükle)
  seçeneğini belirleyin.
 • Yazıcı ürün yazılımını yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Ürün Yazılımını Güncelleme.
Yazıcı bu hatayı gideremezse bir servis teknisyeni çağırın. MLB, kullanıcının bakımını yapabileceği bir bileşen DEĞİLDİR.
Aralıklı etiketler, sürekli etiket olarak değerlendirilir.
Eşleşen medya yazıcıya yüklenmiş hâlde bir aralıklı etiket formatı yazıcıya gönderilmiş ancak sürekli medyaymış gibi yazdırılıyor.
Yazıcı, kullanılan medya için kalibre edilmemiş veya sürekli medya için yapılandırılmış.
Yazıcıyı doğru medya türüne (boşluk/çentik, sürekli veya işaret) ayarlayın ve SmartCal Medya Kalibrasyonu Gerçekleştirme kullanarak yazıcıyı kalibre edin. Gerekirse kalibre edilmesi zor medya türleri için Manuel Medya Kalibrasyonu kullanın.
Ekranı bulunan ZD620 yazıcılar için Ayarlar menüsünde MEDIA TYPE (MEDYA TÜRÜ) öğesine bakarak kullandığınız medyanın medya türünü kontrol edin ve ayarlayın. Bkz. Ayarlar Menüsü.
Yazıcı kilitlenir.
Tüm gösterge ışıkları yanıyor ve yazıcı kilitleniyor veya yeniden başlatma sırasında yazıcı kilitleniyor.
Yazıcı belleği bozulmuş olabilir.
Aşağıdaki çözümleri deneyin:
 • Yazıcıyı fabrika varsayılanlarına sıfırlayın. Zebra Setup Utilities içinde
  Open Printer Tools(Yazıcı Araçlarını Aç)
  Action (Eylem)
  Load printer defaults (Yazıcı varsayılanlarını yükle)
  seçeneğini belirleyin. Araçlar menüsündeki Load Defaults (Varsayılanları Yükle) bölümüne bakın. Bkz. Araçlar Menüsü.
 • Yazıcı ürün yazılımını yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Ürün Yazılımını Güncelleme.
 • Yazıcı bu hatayı gideremezse bir servis teknisyeni çağırın. Yazıcı belleğinin bakımı kullanıcı tarafından gerçekleştirilemez.
 • Yazıcı bu hatayı gideremezse bir servis teknisyeni çağırın. Bu ürünün bakımı kullanıcı tarafından gerçekleştirilemez.
Hatalı Şerit Kartuşu Arızaları
Ribbon Out
uyarısı görüntüleniyor ancak şerit kartuşu takılı veya bir Şerit Kartuşu Doğrulama hatası görüntüleniyor ancak Orijinal Zebra Şerit Kartuşu takılı ve bu yenilenmemiş veya değiştirilmemiş.
Şerit Kartuşu Sensör Temas Pimleri veya Şerit Kartuşu Akıllı Yonga temas noktaları kirli olabilir veya yonga hasar görmüş olabilir.
 • Kirlenmiş görünüyorsa şerit kartuşunun akıllı yonga kontağını alkol ve hafifçe nemlendirilmiş pamuklu çubukla temizleyin. Bu kartuş çalışmıyorsa başka bir kartuş deneyin.
 • Şerit kartuşu sensör temas pimlerini temizleyin. Bkz. Sensörü Temizleme – ZD420 Şerit Kartuş Yazıcıların Üst Yarısı.
 • Yazıcı ürün yazılımını yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Ürün Yazılımını Güncelleme.
 • Yazıcı bu hatayı gideremezse bir servis teknisyeni çağırın. Şerit kartuşu sensörünün bakımı kullanıcı tarafından GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ.
Pil, bir arızaya işaret eden kırmızı bir gösterge gösteriyor
Pilin kullanım ömrü sona erdi veya genel bir bileşen arızası mevcut.
Pili değiştirin.
Pil çok sıcak veya çok soğuk.
 • Pili yazıcıdan çıkarın ve pili şarj ederken şarj durumunu kontrol edin.
 • Pilin soğumasını veya ortam sıcaklığına gelmesini sağlayın, ardından pilin şarj durumunu yeniden kontrol edin.
 • Sorun pilin şarj durumu veya sıcaklığından kaynaklanmıyorsa pili değiştirin.