Yazıcı Bellek Yönetimi ve İlgili Durum Raporları
Yazıcı Bellek Yönetimi ve İlgili Durum Raporları

Yazıcı Bellek Yönetimi ve İlgili Durum Raporları

Yazıcı kaynaklarını yönetmenize yardımcı olmak için yazıcınız çeşitli format komutlarını destekler.
Şunları yapmak için bu komutları kullanın:
  • bellek yönetme.
  • nesne aktarma (bellek alanları arasında, içe ve dışa aktarma).
  • nesne adlandırma.
  • çeşitli yazıcı çalışma durumu raporlarının çıktısını alma.
Bu komutlar,
DIR
(dizin içerik listesi) ve
DEL
(dosya sil) gibi eski DOS komutlarına oldukça benzerdir. Zebra Setup Utilities ve ZebraDesigner Windows sürücüsünde en yaygın raporlar da bulunur.
Bakım ve geliştirme aracı olarak yeniden kullanım kolaylığı için bu tür bir format (form) içinde tek bir komut vermeniz önerilir.
^XA
Format Başlat komutu
Yeniden kullanım kolaylığı için tek bir format komutu.
^XZ
Format Bitir komutu
Nesne aktarması yapan ve bellek üzerinde yönetim/raporlama yapan komutların çoğu kontrol komutlarıdır (
~
). Bunların bir format (form) içinde olmaları gerekmez. Bir formatta (form) olup olmadıklarına bakılmaksızın yazıcı tarafından alındıktan sonra işlemden geçirilirler.