Bellek Yönetimi için ZPL Programlama
Bellek Yönetimi için ZPL Programlama

Bellek Yönetimi için ZPL Programlama

Yazıcıyı çalıştırmak, yazıcı görüntüsünü düzenlemek, formatları (formlar), grafikleri, yazı tiplerini ve yapılandırma ayarlarını depolamak için ZPL programlama dilinde çeşitli yazıcı bellek konumları bulunur.
 • ZPL, formatları (formlar), yazı tiplerini ve grafikleri dosyaları işleme biçimine benzer şekilde işler. DOS işletim sistemi ortamındaki disk sürücüleri gibi bellek konumlarını işler.
  • Bellek Nesnesi Adlandırma, 16 adede kadar alfasayısal karakteri takip eden üç alfasayısal karakterli dosya uzantısını destekler (örneğin:
   123456789ABCDEF.TTF
   ).
   V60.13 ve önceki ürün yazılımı sürümlerine sahip eski ZPL yazıcılar, günümüzün 16.3 dosya adı formatı yerine yalnızca 8.3 dosya adı formatını kullanabilir.
 • Bellek konumları arasında nesnelerin hareket ettirilmesine ve nesnelerin silinmesine imkan tanır.
 • DOS dizin stili dosya listesi raporlarını çıktı olarak ya da merkezi cihaz veya ana bilgisayara durum olarak destekler.
 • Dosya erişimi için joker karakterlerin (
  *
  ) kullanılmasına olanak tanır.
ZPL nesne yönetimi ve durum raporu komutları aşağıda listelenmiştir.
Komut
Ad
Açıklama
^WD
Dizin Etiketi Yazdır
Erişilebilir tüm bellek konumlarındaki nesnelerin, yerel barkodların ve yazı tiplerinin listesini yazdırır.
~WC
Yapılandırma Etiketi Yazdır
Bir yapılandırma Durum Fişi (Etiket) yazdırır. Yanıp sönme rutinindeki
FEED
(BESLE) düğmesi moduyla aynıdır.
^ID
Nesne Sil
Yazıcı belleğindeki nesneleri siler.
^TO
Nesne Aktar
Bir bellek alanından diğerine bir nesne ya da nesne grubu kopyalamak için kullanılır.
^CM
Bellek Harf Atamasını Değiştir
Bir yazıcı bellek alanına atanan harfi yeniden atar.
^JB
Flash Belleği Başlat
Disk formatlamaya benzer. Belirtilen bellek konumlarındaki (
B:
veya
E:
) tüm nesneleri siler.
~JB
İsteğe Bağlı Belleği Sıfırla
Disk formatlamaya benzer.
B:
bellek konumundaki tüm nesneleri siler (fabrika seçeneği).
~DY
Nesne İndir
Yazıcının kullanabileceği çok çeşitli programlama nesnelerini indirir ve yükler: yazı tipleri (OpenType ve TrueType), grafikler ve diğer nesne veri türleri.
Yazıcıya grafik ve yazı tipi indirmek için ZebraNet Bridge kullanın.
~DG
Grafik İndir
Bir grafik resmin ASCII Hex temsilini indirir. Bu, ZebraDesigner (etiket oluşturma uygulaması) tarafından grafik kullanımı için kullanılır.
^FL
Yazı Tipi Bağlantısı Oluşturma
Glif (karakter) eklemek için ikincil TrueType yazı tipi veya tiplerini birincil TrueType yazı tiplerine iliştirir.
^LF
Yazı Tipi Bağlantılarını Listele
Bağlantılı yazı tipleri listesini yazdırır.
^CW
Yazı Tipi Tanımlayıcı
Bellekte depolanan bir yazı tipinin diğer adı olarak tek bir alfasayısal karakter atar.
Yazıcınızda bulunan bazı fabrikadan yüklenmiş ZPL yazı tipleri, ürün yazılımı tekrar yüklendiğinde veya güncellendiğinde kopyalanamaz, klonlanamaz veya geri yüklenemez.
Lisansa bağlı ZPL yazı tiplerinin açık bir ZPL nesne silme komutuyla kaldırılması durumunda yazı tipi etkinleştirme ve kurulum yardımcı programı aracılığıyla tekrar satın alınıp kurulmaları gerekir. EPL yazı tipleri bu tür bir kısıtlamaya sahip değildir.